Citáty a múdrosti - Confucius

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Confucius

ak je zrejmé, že ciele nemôžu byť dosiahnuté, nezameriavajte sa na ciele, ale na jednotlivé kroky, ktoré vás k nim mali doviezť, pokiaľ sa nezastavíte, nezáleží na tom ako pomaly idete, počujem a zabúdam, vidím a pamätám si, robím a rozumiem, nezáleží na tom, ako pomaly napreduješ, pokiaľ nezastavíš aj keď ľudia nevedia, čo je dobro, nosia ho v sebe, aj nekonečné more má svoje brehy, bezbrehá je len ľudská hlúposť, ak človek dokáže vládnuť sám sebe, potom dokáže bez najmenších ťažkostí vládnuť aj štátu, ak nebudeš mať zlé myšlienky, nebude ani zlých skutkov, ak nezradíte mravy svojich otcov, budete i vy raz vážení svojím potomstvom! ak pohromade je desať žien, hovorí ich dvadsať, ak sa dopustíte chyby, nemajte strach ju napraviť, ak sa múdry človek pridržiava zákona cnosti, skrýva to pred ľuďmi a neľutuje, že nik o ňom nič nevie, ak sa objasní pravá mravnosť, potom sa stane jasným všetko ostatné, ak ušľachtilý človek stratí vážnosť, stratí aj autoritu, a nech by bol čo ako učený, nič mu to nepomôže! ako by sme mohli ospravedlniť službu duchom skôr, ako poslúžime žijúcim ľuďom? ako inak prekonať diaľku odlúčenia, než spomienkami? bohov si vážim, ale držím sa od nich čo najďalej, buď vždy pozorný k tomu, čo robíš, a nič nepokladaj za nevhodné svojej pozornosti, cnosť je plod osobného snaženia, teda nie je to vlastnosť, ktorá sa dedí, človek má byť poctivý, žiť v súlade s okolím, má dôverovať ľuďom, má sa naučiť ovládať svoje city, konanie a pohyby, má si ctiť svojich predkov, podriaďovať sa ustanoveniam, či sa pokladám za múdreho? nie! to len medzi hlupákmi som schopný múdrej a vyčerpávajúcej odpovede! človek má pomáhať ľuďom v núdzi, ale nikdy nemá obohacovať bohatých, človek má tri cesty, ako múdro konať, najskôr premýšľaním - to je tá najušľachtilejšia, druhá napodobovaním - to je tá najľahšia, tretia skúsenosťou - to je tá najtvrdšia, človek si musí najprv urobiť poriadok vo svojej duši, kým začne usporadúvať vonkajší svet, človek, ktorému nemožno dôverovať, nie je veru na nič, čo hľadá veľký muž, je v ňom samom, čo hľadá obyčajný muž, je v iných, čokoľvek nechceš, aby iní činili tebe, nečiň ani ty im, čo sám chceš dosiahnuť, k tomu dopomáhaj aj iným, disciplinovanosťou málo strácaš, dobro a pravda sa navzájom podmieňujú, duchaplné reči a podmaňujúci výzor ti ešte nedávajú pečať ľudskosti, ešte som nestretol človeka, ktorý by bol v čnosti taký krásny ako v tvári, ešte som nestretol dokonalého človeka, hlupák sa nepoučí ani z vlastných chýb, hoci ľudia nevedia čo je dobro, majú ho v sebe, chi tzu vždy myslel trikrát a potom konal dvakrát by bolo stačilo, chyby každého človeka ukazujú, kam patrí, je lepšie rozsvietiť hoci len malú sviečku, ako preklínať tmu, každý človek od cisára po žobráka sa má predovšetkým starať o svoje zdokonalenie, pretože iba to dáva blaho, každý deň skúmaj svoje konanie z troch hľadísk: nebol som nedôsledný v pomoci iným? nebol som neúprimný v styku s priateľmi? zužitkoval som svoje vedomosti? keď nepoznáš život, ako chceš poznať smrť? keď si prišiel na svet, plakal si a všetci sa radovali, ži tak, aby všetci plakali, až ho budeš opúšťať, keď šíp nezasiahne cieľ, strelec z toho viní samého seba a nie iného, tak koná aj múdry človek, keď uvidíš dobrého človeka, snaž sa ho napodobniť, keď uvidíš zlého človeka, všimni si sám seba, keď vidíš dobrého človeka, usiluj sa brať si z neho príklad, keď uvidíš zlého, presvedč sa, či nemáš jeho chyby, kto by chcel zdokonaliť svoju prácu, musí najprv naostriť svoje nástroje, kto nemyslí na zajtrajšok, bude mať starosti ešte dnes, kto sa sústreďuje na to, aby zachoval čistým iba sám seba, vnáša do ľudských vzťahov rozvrat, kto vážne nepremýšľa o vzdialenom, bude zdesený blízkym, kto veľa hovorí, zriedkakedy napĺňa svoje slová skutkami, ale múdry človek sa bojí, aby slovami nepredstihoval svoje skutky, kto vie a hovorí, je márnovravný, a kto vie a nepovie, nepoctivec, kto vie obstáť vo veľkých i malých veciach, zostane v mysliach ľudí vládcom, kto vie obstáť vo veľkých veciach, no v malých veciach zlyhá, zostane v mysliach ľudí vládcom, kto vie obstáť v malých veciach, no vo veľkých veciach zlyhá - veru som nepočul, že by po takom vládcovi zostala vôbec spomienka,