Citáty a múdrosti - François de La Rochefoucauld

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti François de La Rochefoucauld

a čo je to láska? láska je len jedna, jej napodobenín však tisíce, aby sme počuli chválu na seba, chválime obyčajne iných, aby sme získali vo svete postavenie, predstierame, že už ho máme, aj v nešťastí najlepších priateľov vždy objavíme niečo, čo nás ani trochu nezarmucuje, ak je vrcholom umenia hovoriť, ešte väčším je mlčať, ak sa domnievame, že toho druhého máme radi len z lásky k nemu, veľmi sa klameme, ak sa milenci spolu nenudia, je to preto, lebo stále vravia len o sebe, ak si ľudia majú rozumieť, je nevyhnutné, aby si každý zachoval svoju slobodu, ako sa môže človek zaručiť za to, čo v budúcnosti bude chcieť, keď nikto nevie určite, čo chce dnes, akokoľvek odlišne vyzerajú ľudské osudy, predsa v nich vládne istá rovnováha medzi šťastím a nešťastím, ani do slnka, ani do očú smrti sa nepozrieš, byť mladou a nebyť krásnou je práve tak málo potešiteľné, ako byť krásnou, no nemladou, cnosti sa rozplývajú v záujmoch ako rieky v mori, často by sme sa museli hanbiť za svoje najkrajšie skutky, keby svet vedel, aké pohnútky nás k nim viedli, často odpúšťame tým, s ktorými sa nudíme, ale nemôžeme odpustiť tým, čo sa nudia s nami, často sme presvedčení, že nenávidíme lichôtky - lenže nenávidíme iba spôsob, akým nám lichotili, keby sme si sami nelichotili, lichôtky druhých by nám nemohli uškodiť, čím viac milujeme ženu, tým viac sa približujeme k tomu, aby sme ju znenávideli, človek je len dovtedy šťastný, kým nie je šťastný, človek nie je nikdy taký smiešny pre vlastnosti, ktoré má, ako pre tie, ktoré predstiera, človek nie je nikdy taký šťastný alebo nešťastný, ako si nahovára, človek sa vždy zdá ako stvorený na iné povolanie, než má, človek, ktorý sa nemôže pochváliť ničím iným, iba svojimi vznešenými predkami, má podobu zemiaka: jeho lepšia časť je pod zemou, človek, ktorý sa priveľmi ponáhľa vyrovnať svoj dlh, je svojím spôsobom nevďačník, človeka si nectia len podľa jeho hodnoty, ale hľadia aj na to, aké má vyznamenania, daktorí ľudia sú ako šlágre, sú populárni iba krátky čas, dbať o svoje zdravie prísnou životosprávou je tá najnudnejšia choroba na svete, dobré dielo nemožno hanou zabiť a zlému nepomôže chvála, dobré kópie sú jedine tie, ktoré odhaľujú smiešnosti slávnych originálov, dosť ľudí pohŕda majetkom, ale iba málo z nich vie, ako ho rozdávať, dôkazom neobyčajných predností je, keď tí, čo vám závidia, sú nútení vás chváliť, existujú manželstvá dobré, nejestvujú rozkošné, filozofia ľahko triumfuje nad minulými a budúcimi neúspechmi, ale prítomné neúspechy triumfujú nad filozofiou, hádky by netrvali dlho, keby bola vina len na jednej strane, chyby svojich lások vidíme až po vytriezvení, iba nízky človek sa odváži zosmiešniť okrídlené nádeje iných, iba ten vie, čo je nešťastie, kto raz ochutnal šťastie, iba ten, kto naozaj ľúbi, nevie, kedy ho ten druhý prestal milovať, istotne je viac ľudí nezištných, ako bez závisti, je iba jeden originál lásky, ale má tisíc rôznych kópií, je ľahké klamať seba samého bez toho, že by si to spozoroval, ale je ťažko klamať iných tak, aby to nespozorovali, je ľahšie byť múdrym pre ostatných, ako pre seba, je málo ľudí, ktorí by sa nehanbili navzájom sa milovať, keby sa milovali menej, je málo počestných žien, ktoré by neboli svojou počestnosťou presýtené, je málo žien, ktorých význam pretrval ich krásu, je múdrejšie, ak mladí ľudia, vstupujúc do života, sú hanbliví alebo prihlúpli, schopnosť a sebavedomie by mohli vyzerať ako bezočivosť, je nemožné milovať po druhý raz to, čo sme naozaj prestali milovať, je ťažšou vecou nedať sa ovládať inými, ako ovládať iných, je veľa prostriedkov ako liečiť lásku, ale žiadny z nich nie je spoľahlivý, k malým chybám sa priznávame preto, aby sme presvedčili ostatných, že nemáme veľké, k nadväzovaniu nových známostí nás nevedie ani tak radosť zo zmeny, ako nádej, že nás budú väčšmi obdivovať tí, ktorí nás dobre nepoznajú,