Citáty a múdrosti - Jan Amos Komenský

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Jan Amos Komenský

nemáme ani tak vychovávať deti, ako vychovávať seba pred deťmi, učiť možno slovami, vychovávať len príkladom,  s pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy, bez kníh nebýva učený nikto ani v škole, nemilovať knihy znamená nemilovať múdrosť, nemilovať múdrosť však znamená stať sa hlupákom, ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelávať, ani jeden deň bez činu, buď sám sebe svetom a vo svete nehľadaj seba! buď spravodlivý, nežiadaj nič cudzie, nič si neosobuj, byť kresťanom znamená byť človekom kristu podobným, čím hrešíme zamlada, tým pykáme v starobe, človek sa môže stať človekom iba výchovou, človek vycvičený rozumom a umením alebo z mravnosti podobá sa zlatej pošve, čo majú robiť všetci, neurobí nikto, lebo jeden druhého pletie, jeden na druhého sa spolieha, čo môžeme robiť lepšie, ako hľadať mier, pravdu a život! dobré knihy, ak sú skutočne dobré a múdro napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, našich vlastných myšlienok a činov potom vodidlom, filozofia nemá byť nič iné, ako vláda rozumu človeka nad všetkými vecami a bytosťami stojacimi pod ním, hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci viac pochopili, hoci sa zdá, že dieťa je anjelik, predsa potrebuje matku, hrdza skúša zlato a trápenie človeka, chyby prvej výchovy nás prevádzajú cez celý život, preto najprednejšia stráž ľudského pokolenia je v kolíske, je nepremožiteľná sila pravdy ak je vyzbrojená svetlom poznania, jediným učiteľom hodným toho mena je ten, kto prebúdza ducha slobodného myslenia a rozvíja pocit osobnej zodpovednosti, každá práca vyžaduje celého človeka, kde husi, tam gagoty, kde ženy, tam klebety, kde sa schádzajú ženy, tam sa množia reči, keď chceme byť múdri a s nami celý svet, učme ľudí, učiť nie, aby sme učili, ale aby vedeli, vedieť nie, aby vedeli, ale aby položili ruku k činu, komukoľvek môžeš pomôcť, pomôž mu rád, ba i celému svetu, už dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí, komukoľvek prospievať môžeš, prospievaj rád, slúžiť a prospievať je vlastnosť pováh vznešených, kto čo robí s chuťou, rád, z práce môže kratochvíľu mať, kto napreduje vo vedomostiach a v mravoch zaostáva, kráča viac dozadu ako dopredu, kto nemiluje krásu sveta, ten nič nevidí, kto nie je na nič súci dnes, zajtra bude ešte menej, kto sa chce stať vzdelaným, musí nad zlato vážiť si knihy, len ten dobre vládne, kto zakúsil poddanstvo, lepšie je zapáliť čo len malú sviečku, ako preklínať tmu, lichotenie je falošný peniaz, ktorý v obehu udržuje len naša márnivosť, múdry je ten, kto má nielen vedomosti, ale aj mravné vlastnosti, kto vie správne žiť, na dobrom začiatku všetko záleží, naši učitelia sa nesmú podobať na stĺpy pri cestách, ktoré iba ukazujú, kam ísť, ale samy nejdú, nemilovať knihy je nemilovať múdrosť, nemilovať múdrosť však znamená stávať sa hlupákom, nemúdre je zúfať si nad pokrokom, nesľubuj že to spravíš, nehonos sa, že si to vykonal, ale nech tvoje skutky hovoria za teba, nie je dobré zúfať si nad pokrokom, nie zo súhlasu, ale z pochybností sa rodí pokrok, nikto sa nerodí pre seba, všetci sa rodia pre ľudskú spoločnosť a kto jej podľa svojich síl nepomáha, ukazuje sa byť nehodným toho, aby mu pomáhali iní, pochlebovanie je falošný peniaz, ktorý udržuje v obehu iba našu márnivosť, príroda nerobí skoky, priveľa jedla škodí bystrosti ducha, plné brucho leží ticho, plné brucho sa nerado potí prvé a jediné, čo pre nás všetkých má byť cieľom, je šťastie ľudského rodu, rozmýšľajme neustále o tom, ako by sa vo všetkých spoločnostiach dal zachovať mier a pokoj násilných prostriedkov,