Citáty a múdrosti - Maxim Gorkij

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Maxim Gorkij

čím viac človek vie, tým je väčší kto nič nerobí, tomu niet pomoci len človek dokáže nemožné a deti nie sú lepšie ako ty, zbytočne si im dal život, vôbec, keď ste sa dali na umenie, nešetrite sa! aj keď niekomu nadávate právom, musíte zachovať mieru, ak nájdeš v živote cestu bez prekážok, určite nevedie nikam, bez slnka nekvitnú kvety, bez lásky niet šťastia, bez ženy nie je láska, bez matky nie je ani básnik, ani hrdina, cestovanie je najlepšia univerzita, čím viac peňazí, tým menej svedomia, človek - to znie hrdo, človek bez fantázie nie je úplným človekom, deti - živé kvety zeme, každý život má svoju veľkosť, keď človek necíti v sebe nič dobré, pumpuje zo seba mrzkosti, keď je práca potešením, vtedy je aj život šťastím, keď nevieš - vymýšľaš, keď vykántrime všetky komáre, z čoho budeme robiť slony? koľko rozumu a energie sa vynakladá na to, aby sa ľudom ukázalo, akí sú zlí! a predstavte si, že by sa všetka tá energia využila na to, aby sa ľuďom ukázalo, čo je v nich dobré, komu je práca radosťou, pre toho je život šťastím, kto by chcel vziať priateľstvo zo života človeka, ten by bral slnko z jeho sveta, kto nič nerobí, tomu sa nedá pomôcť, ľudia sa strácajú v množstve zbytočných slov, mám rád ľudí, keď sa smejú, potom sú k sebe láskavejší, márnivý človek nikdy nevytvorí nič, čo potrebuje život a čo je cenné pre ľudí, meštiak považuje svoju osobnú prázdnotu za prázdnotu života, milovaná žena nestarne, milujem život! som doň vášnivo zamilovaný a budem mať česť mu to dokázať, mocnejšie ju miloval, lebo ju stratil, na káre minulosti sa nikam nedostanete, na minulosť sa treba pozerať tak, aby sme ju správne chápali z hľadiska výsledkov prítomnosti, z hľadiska veľkých ideí budúcnosti, najväčší pôžitok, najväčšia radosť v živote je pocit, že si ľuďom blízky, naším vychovávateľom je naša činnosť, nenávidím utrpenie je ponižujúce, nepoznám nič lepšie, zložitejšie a zaujímavejšie, ako človeka, človek je všetko, oblek možno ušiť na okrášlenie človeka, ale aj na jeho znetvorenie, poctivou prácou nemožno zbohatnúť, podľa mňa je demokratizmus vierou v potenciálnu tvorivú silu ľudových más, ktoré ako vesmír sú zdrojom všetkých možností, ktoré sú schopné zrodiť shakespearov a aischylov, tolstých a da vinci, pre mňa človek bez fantázie nie je úplným človekom, samoľúby človek nikdy nevytvorí niečo, čo potrebuje život a čo je cenné pre ľudí, si ako jedľa, picháš, ale človek má v tebe oporu, sila národa nie je v hmote, ale v energii, sloboda myslenia je jediná pravá a najväčšia sloboda, ktorú človek môže dosiahnuť, strach je pre dušu rovnako zdravý, ako kúpeľ pre telo, stupeň kultúry je závislý skoro vždy od lásky k práci, keď je práca potešením, vtedy je i život šťastím, šťastné sú iba deti, ale ani tie nie dlho, umenie a láska pôsobí ako slnko - prebúdza energiu, v živote je dosť priestoru pre hrdinské činy, väčšina ľudí nespracováva svoje subjektívne predstavy, ak chce niekto dať svojmu zážitku čo najjasnejšiu a najpresvedčivejšiu formu, používa na to hotové formy - cudzie slová, spôsoby, obrazy - podriaďuje sa prevládajúcim, všeobecne prijatým názorom a formuje svoje osobné predstavy, ako cudzie, veľká pýcha tohto sveta je dielom matiek, všetci ľudia sa snažia nielen znížiť vynikajúceho človeka na úroveň svojho vlastného chápania, ale dokonca sa pokúšajú zraziť si ho pod nohy do toho lepkavého blata, ktoré sami narobili a potom nazvali všedným životom,