Citáty a múdrosti - Anatole France

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Anatole France

aby sme niekoho mohli súdiť, musíme počkať na koniec jeho života, aj tie najnevinnejšie túžby majú v sebe to zlé, že si nás podrobujú a robia závislými od iných, ak človek niečo vie, nezáleží, akým spôsobom sa to naučil, ak je pravda, že túžba skrášli všetko, čo sa snaží dosiahnuť, potom túžba po neznámom skrášli celý vesmír, ak povie hlúposť hoci aj päťdesiat miliónov ľudí, aj tak to zostane hlúposťou, ak sa prispôsobíme zvyku, budú nás vždy pokladať za poriadnych ľudí, ak niekto robí to, čo iní, hovorí sa o ňom ako o poctivom človeku, ak trpíme len na zemi, je väčšia ako celý zbytok sveta, ak veda bude jedného dňa vládnuť sama, dôverčiví ľudia už budú mať iba vedecké dôverčivosti, almužna je príjemná pre darcu, ale nie pre obdarovaného, ani všetkým zákonodarcom sveta sa nepodarí zreformovať zvyky, ktoré sú v súlade s ľudskou podstatou, až na niektoré zriedkavé výnimky možno človeka definovať ako zviera s puškou, až natoľko som jazykovedcom, že na tomto svete jestvujú pre mňa už iba slová, básnici nám pomáhajú milovať, len na to tu sú, bez irónie by svet bol ako les bez vlakov, bieda boháčov je poľutovaniahodná, boháč dychtiaci po ďalších majetkoch je iba úbohým otrokom, bohatí ľudia roznášajú po svete svoju nudu, bohatých treba ľutovať: majetok ich obklopuje, ale nepreniká, sú chudobní a vo svojom vnútri prázdni, celá sociálna spravodlivosť sa opiera o dve zásady - krádež je hodná odsúdenia, ale jej výťažok je posvätný, čas je zhovievavý len k tým, ktorí ho pokojne prijímajú, často nám len diabolská pýcha bráni plakať, čím dlhšie žijem, tým viac sa ubezpečujem, že neexistujú vinníci, ale len nešťastní ľudia, človek je pánom času a teda i života, len ak si ho rozdelí na hodiny, minúty a sekundy, čiže na čiastočky úmerné krátkosti ľudského jestvovania, človek je podistým od prírody veľmi zlý, lebo každá neznáma radosť ho hlboko zarmucuje, človek je tak stvorený, že si môže odpočinúť od jednej práce iba vtedy, keď sa pustí do inej, človek najprv oklame seba a až potom iných, človek sa nenudí, keď má starosti, človek, ktorý sa niekomu posmieva, si zakaždým robí trochu posmech aj zo seba samého, čoho sa nemožno vyvarovať, to sa nemôže trestať, dávam prednosť chybám nadšenia pred ľahostajnosťou múdrosti, do lásky vkladáme nekonečno, ženy za to nemôžu, dobrý kritik je ten, ktorý pri posudzovaní majstrovských diel rozpráva príbehy svojej duše, dobrým spisovateľom sa stanete práve tak, ako sa stanete dobrým stolárom: tak, že ohobľujete svoje vety, dobrými ľuďmi nazývame tých, ktorí robia tak ako ostatní, dôvod väčšiny ľudských činov musíme hľadať v napodobňovaní, existuje vždy určitý okamih, keď sa zvedavosť stane hriechom, a diabol sa vždy postavil na stranu vedcov, fyziognómia nie je len v črtách tváre, existujú obrazné ruky a ruky bez predstavivosti, pokrytecké kolená, egoistické lakte, arogantné plecia a dobrácke chrbty, história nie je veda, je to umenie, úspech sa tam dosiahne iba predstavivosťou, historické knihy, ktoré neklamú, bývajú vždy otravné, hlupáci majú v prešibanosti nenapodobiteľný pôvab, choroba je darom nebies, človek sa totiž dozvie, ako zle so svojím telom hospodáril, chudák bez túžob vlastní ten najväčší poklad - má sám seba, chudobní tam musia pracovať pred tvárou majestátnej rovnosti zákona, ktorý zakazuje bohatému, rovnako ako chudobnému, spať pod mostami, žobrať na uliciach a kradnúť chleba, iba na mape dostáva bitka ten usporiadaný a pravidelný priebeh, ktorý naznačuje vyššiu vôľu, iba názor dáva vlastnosti veciam, ako soľ dáva chuť pokrmom, iba šťastná duša pozná živú a zdravú zvedavosť, iba ten, kto je mierny voči sebe samému, dokáže byť mierny aj voči druhým, iba ženy a lekári vedia, ako veľmi potrebné a blahodarné je klamstvo, inteligentné ženy si vždy berú bláznov, irónia je posledná fáza rozčarovania,