Citáty a múdrosti - Menandros

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Menandros

žena nevie nič iné, len čo chce, zem a more rodia veľké množstvo divých zvierat, ale žena je najdivšia zo všetkých, zdravie a rozum sú dva životné statky, šetrná kuchyňa a hlad sú vrahmi lásky, sú traja despotovia: zákon, zvyk a nevyhnutnosť, starobe sa nevysmievaj - veď k nej smeruješ, stačí tri dni nečítať a v rozhovore sa hneď mláti prázdna slama, som človek - nič ľudského myslím mi nie je cudzie, silou, stenou a štítom múdreho je rozvážnosť, príchod viacerých lekárov zapríčiňuje smrť, pokiaľ sa nevenujete taktiež malým veciam, stratíte i veľké, osudom človeka je jeho povaha, nikto z nás by si nemal hovoriť: toto by sa mi nemohlo stať, nie je strašná smrť, len smrť hanebná, nič nie je horšie ako žena, aj keď je dobrá, nežijeme ako chceme, ale ako vieme, nemocné telo potrebuje lekára, nemocná duša priateľa, matka vždy miluje svoje dieťa viac ako otec, vie, že je jej, on sa to iba domnieva, manželstvo je zlo, ale potrebné, manželstvo je plné starostí a tŕňov, ale nesie ovocie, ktoré sa inde nerodí, kto sa stýka s múdrymi, stane sa múdrym, koho bohovia milujú, umiera mladý, je bezbožné, ak chceme spoznať to, čo boh neodhalil, chcel by som mať kvapku šťastia alebo plný sud rozumu, charakter človeka sa odhaľuje pri reči, hlavnou príčinou rozvodov je manželstvo, aký milý tvor je človek, keď je človekom,