Citáty a múdrosti - Samuel Butler

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Samuel Butler

lupiči chcú peniaze alebo život, ženy si vezmú oboje, ak sledujete rozum dosť ďaleko, vždy vás zavedie k záverom, ktoré protirečia rozumu, ak ste niekomu oznámili, že bude vašim dedičom, tak jednu slušnú vec, ktorú môžete urobiť, je hneď umrieť, blázni vynachádzajú módy a múdri ľudia ich ochotne nasledujú, boh bol spokojný so svojím dielom, a to je osudné, bolo povedané, že hoci boh nemôže zmeniť minulosť, historici môžu, snáď preto toleruje ich existenciu, že mu môžu byť v tomto ohľade užitoční, bolo povedané, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla, nedostatok peňazí je ním práve tak, definícia je uzavretie spleti myšlienok medzi steny slov, dejiny umení sú dejinami renesancií, diabla oblečeného do anjelského rúcha dokážu rozpoznať len najchytrejší odborníci a diabol tak často používa toto oblečenie, že vôbec nie je bezpečné dať sa do reči s anjelmi, diabol zvádza ľudí k zlým skutkom, aby ich mohol za ne potrestať, duše žien sú také malé, že niektorí si myslia, že nemajú žiadne, genialita bola definovaná ako vrcholná schopnosť znášať ťažkosti, mohla by sa vhodnejšie popísať ako vrcholná schopnosť dostať svojich vlastníkov do ťažkostí a ponechať ich v nich dovtedy, pokiaľ pretrváva genialita, hoci bol mladý, jeho inštinkt mu napovedal, že najlepší luhár je ten, kto nechá najmenšie množstvo klamstva dobehnúť najďalej, je všeobecne známe, že neresť vzdáva poctu cnosti, nazývame to pokrytectvom, každý blázon dokáže povedať pravdu, ale treba dosť rozumného človeka nato, aby vedel dobre klamať, každý by mal mať duševný kôš na papier a čím bude starší, tým viac vecí tam bude pohotovo ukladať, klamstvo mi nevadí, ale nenávidím nepresnosť, klamári sú obyčajne veľmi bodrí ľudia a robia svoje skutky nato, aby potešili druhých aj seba, a nevyžadujú od nikoho nič, iba aby im uverili, za čo sa odplácajú svojimi prejavmi zdvorilosti, morálka je zvyk našej vlastnej krajiny a terajšie názory našich vrstovníkov, možno, že biblia je pravda, ale nie je to celá pravda, a nič iného len pravda, na svete sú dva druhy ľudí: takí, ktorí sa dopúšťajú previnenia a takí, proti ktorým sa druhí dopúšťajú previnenia, ak treba za každú cenu patriť do jednej z týchto skupín, je lepšie byť v prvej ako v tej druhej, najdokonalejší humor a irónia je vo všeobecnosti celkom mimovoľne, nič nie je spôsobilé vyliečiť lásku, okrem nespôsobilosti, nič, čo je pravdivé, nejde hladkou cestou, ockovia a mamičky sa zvyknú opýtať mladíkov, či majú počestné úmysly s ich dcérami, myslím si, že občas by sa aj mladíci mohli opýtať ockov a mamičiek na počestnosť ich úmyslov skôr, ako príjmu pozvanie do domu, kde sú dcéry na vydaj, od kňaza sa očakáva, že z neho bude chodiaca nedeľa, okrem človeka celé ostatné tvorstvo vie, že základným životným cieľom je radovať sa zo života, ospravedlnenie pre diabla: treba mať na pamäti, že sme počuli iba jednu stranu tejto kauzy, všetky knihy napísal boh, počul som kohosi hovoriť, že zbojníci od vás žiadajú peniaze alebo život, zatiaľ čo ženy žiadajú oboje, pravda nespočíva v tom, že nikdy neklameme, ale že vieme, kedy treba klamať a kedy nie, pre tých, čo k nim nemajú sklony, sú rozkoše nepríjemnejšie ako ťažká práca a bolesti, také sú aj všetky oslavy pre tých, čo nie sú márnomyseľní, priateľstvo je ako peniaze: ľahšie sa získa ako udrží, prví podnikatelia vo všetkých veľkých pokusoch zvyčajne neuspejú a ponechajú výhody zo svojich strát tým, čo prídu po nich, právnikova predstava o nebi: každý človek vymáhal svoj majetok pri vzkriesení a každý sa snažil získať ho späť od všetkých svojich predkov, prázdny dom je ako túlavý pes alebo telo, z ktorého odišiel život, prísahy sú len slová a slová sú len vietor, rozmýšľame tak, ako rozmýšľame, hlavne preto, že iní tak rozmýšľajú, rozumný človek sa prispôsobí svetu, ale nerozumný človek sa snaží prispôsobiť svet sebe preto všetok pokrok závisí od nerozumného človeka, ruža je aj vtedy ružou, ak nevie, že sa tak volá, skutočná veľkosť nosí plášť, ktorý ju robí neviditeľnou a ním zahalená ticho a nepozorovateľne si chodí medzi ľuďmi, slová sú ako peniaze, niet nič také nepotrebné, pokiaľ sa skutočne nepoužíva, snáď najskôr sa nám zunujú tie veci, po ktorých najviac túžime, svedomie je veľmi dobre vychované a skoro sa prestane prihovárať k tým, ktorí ho nechcú počúvať, tak, ako sú malí tyrani vždy najprísnejší, tak aj všetci malí kritici sú najnemilosrdnejší a nikdy neodpustia ani najmenšiu chybu, tešil by som sa, keby sa deti vychovávali tak, že ak niečo nemajú rady, nemajú hovoriť, že to majú rady len preto, že to takto počujú od iných, treba veľa peňazí nato, aby sme zomrelí pohodlne, tri najdôležitejšie veci, ktoré človek má, sú, stručne povedané, jeho genitálie, jeho peniaze a jeho náboženské presvedčenie, učenie je ako veľký dom, ktorý si vyžaduje veľké náklady na svoje udržanie neustálymi opravami, v konečnom dôsledku bude svet nasledovať iba tých, ktorí pohŕdali práve tak, ako slúžili,