Citáty a múdrosti - Anton Fábry

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Anton Fábry

učenec vie, že nič nevie, a čo viac, vie, prečo nič nevie, pravdy sú vždy dve, ale jedna z nich je lož, opravdivo niekoho milovať znamená nielen túžiť po tom, aby mu ten druhý bol verný, ale aj osobne sa zaviazať na túto vernosť, neľudskosťou k ľudskosti ešte nikto nikoho nevychoval, kto dal život dieťaťu, stáva sa jeho dlžníkom,