Citáty a múdrosti - Seneca ml.

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Seneca ml.

stále nariekame, že máme málo času, ale žijeme tak, ako keby sme ho mali na rozdávanie aj po zlej žatve treba siať, keď sejba nevzíde, treba zasiať znovu, aj v chatrči sa môže narodiť veľký muž, ak budeš žiť podľa prírody, nikdy neschudobnieš, ak budeš žiť podľa toho, čo vravia ľudia, nikdy nezbohatneš, ak chceš byť milovaný, miluj, ak chceš žiť svoj život, musíš žiť pre druhých, ak chceš, aby druhí mlčali, odmlč sa najprv ty, ak je čestné to, čo robíš, nech to všetci vedia, ak je to hanebné, čo záleží na tom, že to nevie nikto, keď to vieš ty? ak sa nechcete ničoho báť, myslite si, že sa treba báť všetkého, ak si sudca, vyšetruj, ak si vládca, nariaďuj, ak vidíš, koľko ich bolo pred tebou, uváž, koľko ich príde po tebe, aká veľká zvrátenosť: opovážlivosť obliekajú do rúcha smelosti, rozumnú zdržanlivosť nazývajú zbabelosťou, obozretného pokladajú za bojazlivého, čo je veru dosť nebezpečný omyl, ako sa lichotenie podobá priateľstvu, aký nerozumný je ten, kto kupuje koňa podľa uzdy alebo sedla a koňa si nevšíma, tak je nerozumný i ten, kto posudzuje človeka podľa šiat a postavenia, bezpečný je pokrm, ktorý ješ pri chudobnom stole, jed sa pije zo zlatých čaší, boha si uctieva ten, kto ho pozná, bohatstvo je múdremu sluhom, hlupákovi vládcom, byť otrokom sám sebe je najťažšie otroctvo, celý ľudský život nie je ničím iným ako putovaním k smrti, cesta poučovania je dlhá, cesta príkladov krátka a účinná, cesta zo zeme k hviezdam nie je pohodlná, cnosť ochabuje, keď nemá proti čomu bojovať, cudzie chyby máme na očiach, vlastné za chrbtom, čím jasnejšie oheň planie, tým rýchlejšie zhasne, čím sú búrky silnejšie, tým bývajú kratšie, čítanie posilňuje ducha a občerstvuje, keď je človek unavený štúdiom, čo je hanebnejšie než starec, ktorý začína žiť, čo je múdrosť? vždy to isté chcieť a nechcieť, čo je príjemnejšie než mať priateľa, s ktorým môžeme hovoriť tak ako sám so sebou? čo je veľké bohatstvo? netúžiť po bohatstve, čo nevylieči rozum, často vylieči čas, čo nezakazuje zákon, zakazuje hanba, čo osud nedal, to neberie, čo sa minulo, už ku mne nepatrí, čo bude potom, to ma ešte nezaujíma, čokoľvek prekročí mieru, visí na tenučkom vlásku, dar nesmrteľných bohov je, že žijeme, dar filozofie, že žijeme dobre, deň odkryje pravdu, pravda vyjde na svetlo denné, do staroby som sa staral o to, aby dobre žil, v starobe o to, aby som dobre umrel, dobrého človeka rada poteší, naničhodník ťažko znáša radcov, dokonalá cnosť uteká a mizne z očí, dôvera dáva zradcovi možnosť škodiť, dôveruj, ale daj pozor na to komu! duch robí človeka urodzeným, gladiátor sa rozhoduje až v aréne, hlad naučil ľudí novým pokrmom, hlad je najlepší kuchár, núdza naučila dalibora húsť, hlad stojí málo, prieberčivosť veľa, hlavným umením vladára je schopnosť znášať nenávisť, hlúposť je choroba ducha, hlúpy prekáža sám sebe, hlúpy sám sebe stojí v ceste,