Citáty a múdrosti - antické príslovie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti antické príslovie

múdrosť je nekonečná, stáva sa nám tým potrebnejšou, čím viac sa jej venujeme, dobrodenie je len vtedy dobrodením, ak je obetou, mýlia sa tí, ktorí dúfajú, že si vystačia sami,