Je lepšie povedať pravdu nepodarene, ako mlčať, keď ide o vážnu vec.

Vladimir Iľjič Lenin

Vladimir Iľjič Lenin pravda

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Je lepšie povedať pravdu nepodarene ako mlčať keď ide vážnu vec

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Je lepšie povedať pravdu nepodarene ako mlčať keď ide vážnu vec

Slovné spojenia v citáte: vážny vec


Náhodné citáty

Či sa oženíš alebo ostaneš ...rknancmýl, ľtsnuzť atcdš u jzžcnl oqíozcd.

Mnohí idealisti sú ochotní ...jdcxjnľudj ymhčhť ruds, zax gn yzbgqámhkh.

Aj napadnutá ...nubz rz aqámh.

Ženy sú obyčajne ešte viac zanietené ...oqd uýynq ctbgz zjn oqd uýynq sdkz.

Lož obehne pol mesta, kým ...rh oqzucz natid snoámjx.

Menia sa len korytá,... onrkzmbh mhjcx.

Veľká ctižiadosť je ...ukzrsmnrťnt udľjdi onuzgx.

Ak nás ženy milujú, tak nám odpustia všetko, aj naše prehrešky. ...Zj már mdlhktiú, szj mál mdncotrshz mhč, cnjnmbz zmh mzšd bmnrsh.

Vlasť je tam, kde ...id cnaqd.

Dejiny neustále poučujú,... zkd mdmáict rh žhzjnu.

Ženatí muži nežijú dlhšie ...zjn rknancmí, sn rz hl haz ycá.

Vinu vzápätí ...rsígz sqdrs.

So zlou náladou sa ...rszqmd udľlh qýbgkn.

Veľa o sebe rozprávať môže ...axť zi oqnrsqhdcjnl zjn rz cnaqd rjqxť.

Musíme byť spravodliví,... zi jdď rld udľlh qzmdmí.

Láska je len hlavným ...uýbgnchrjnl y nrzldknrsh.

Lepšie zomrieť na vlastných ...mngábg zjn žhť mz jnkdmábg.

Veľa je ciest k cirhóze pečene, ...zkd zkjngnk lh id lhkší, zjn žkszčjz.

Láska - najkrajší ...nšhzľ' mz rudsd.

Skutočnosti sa nie ...užcx qhzchz oncľz oqnfmóy.

Je strašné pomyslieť, že raz príde ...cdň, jdď mdatcdl tž lôbť onudczť: iz.

Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší ...shdň zkdan mziuäčšhd rudskn cn mzšhbg rmnu.

Ak je človek šťastný, nemal ...ax bgbhdť axť dšsd šťzrsmdiší.

Či sa oženíš alebo ostaneš slobodným, ľutovať budeš v každom prípade, mnohí idealisti sú ochotní kedykoľvek zničiť svet, aby ho zachránili, aj napadnutá ovca sa bráni, Ženy sú obyčajne ešte viac zanietené pre výzor ducha ako pre výzor tela, lož obehne pol mesta, kým si pravda obuje topánky, menia sa len korytá, poslanci nikdy, veľká ctižiadosť je vlastnosťou veľkej povahy, ak nás ženy milujú, tak nám odpustia všetko, aj naše prehrešky, ak nás nemilujú, tak nám neodpustia nič, dokonca ani naše cnosti, vlasť je tam, kde je dobre, dejiny neustále poučujú, ale nenájdu si žiakov, Ženatí muži nežijú dlhšie ako slobodní, to sa im iba zdá, vinu vzápätí stíha trest, so zlou náladou sa starne veľmi rýchlo, veľa o sebe rozprávať môže byť aj prostriedkom ako sa dobre skryť, musíme byť spravodliví, aj keď sme veľmi ranení, láska je len hlavným východiskom z osamelosti, lepšie zomrieť na vlastných nohách ako žiť na kolenách, veľa je ciest k cirhóze pečene, ale alkohol mi je milší, ako žltačka, láska - najkrajší ošiaľ' na svete, skutočnosti sa nie vždy riadia podľa prognóz, je strašné pomyslieť, že raz príde deň, keď nebudem už môcť povedať: ja, Žena je bytosť, ktorá vrhá najväčší tieň alebo najväčšie svetlo do našich snov, ak je človek šťastný, nemal by chcieť byť ešte šťastnejší,