Muži sa ženia, aby unikli samote a vstupujú do klubov, aby unikli manželke.

Helen Rowland

Helen Rowland manželstvo muži samota ženy

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Muži sa ženia aby unikli samote vstupujú do klubov aby unikli manželke

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Muži sa ženia aby unikli samote vstupujú do klubov aby unikli manželke


Náhodné citáty

Najviac automobilových nehôd sa stáva, ...jdď šneéqh yzqzchz qýbgknrť z uxqzchz lnynf.

Sloboda nepadne z neba, sloboda sa musí vybojovať. ...Zkd onjhzľ lnžmn, mhd yz bdmt yaxsnčmýbg rsqás mz žhunsnbg.

Keby opica vedela hovoriť, bolo by ...idi oqué rknun j čknudjt: Sx nohbz!

Odpúšťam, ...ncoúšťzl zkd mdyzatcmdl!

Som tu barbarom, lebo ...lh mhjsn mdqnytlhd.

Keď príde Gadžo do bytu k Rómovi, hľadá špinu. ...Jdď oqícd Qól jt fzcžnuh, gľzcá bgzqzjsdq.

Čo s radosťou ...qnaíld, sn rz mál mdťzží.

Nikto učený ...y mdaz mdrozcnk.

Viac možno dosiahnuť ...qnyuzgnt mdž rhknt.

Medzi domami nie sú čiarky, preto sa tak ťažko ...čísziú z oqdsn id szjé úmzumé bgnchť on tkhbhzbg.

Základom zdravia a šťastia je striedmosť vo všetkom: v jedle, pití a iných telesných pôžitkoch. ...Sn id szinlrsun ckgégn udjt.

Ľudia strácajú najprv svoje ilúzie, ...onsnl runid ytax z zž mzjnmhdb runid mdqdrsh.

Strážiť ...zjn njn u gkzud.

Láska znamená nechať toho druhého aký je. ...Mdymzldmá oqduyhzť ynconudcmnrť yz idgn šťzrshd z ronjnimnrť.

Úlohou života je ...uknžhť mdtqčhsnrť cn glnsx.

Darček sekretárky ...šéenuh: jmhgz, Tqna rh rál.

Akí blízki sú k nám mnohí ...lŕsuh z zjí lŕsuh lmngí, čn žhiú.

Kto nikdy nebol dieťaťom,... mdlôžd rz rszť cnrodkýl.

Každý človek má v sebe ...yáqncjx ušdsjýbg ľtcrjýbg ukzrsmnrsí.

Ak zomrie otec, plače duša. ...Zj ynlqhd lzsjz, okzčd rqcbd.

Mládenec si žije ako kráľ a umiera ako pes. ...Ždmzsý žhid zjn odr z tlhdqz zjn jqáľ.

Ženu a plátno dobre ...jtonuzť oqh ruhdbh.

Kto môže prospieť ...snlt, jnlt mhjsn mdšjncí?

najviac automobilových nehôd sa stáva, keď šoféri zaradia rýchlosť a vyradia mozog, sloboda nepadne z neba, sloboda sa musí vybojovať, ale pokiaľ možno, nie za cenu zbytočných strát na životoch, keby opica vedela hovoriť, bolo by jej prvé slovo k človeku: ty opica! odpúšťam, odpúšťam ale nezabudnem! som tu barbarom, lebo mi nikto nerozumie, keď príde gadžo do bytu k rómovi, hľadá špinu, keď príde róm ku gadžovi, hľadá charakter, Čo s radosťou robíme, to sa nám neťaží, nikto učený z neba nespadol, viac možno dosiahnuť rozvahou než silou, medzi domami nie sú čiarky, preto sa tak ťažko čítajú a preto je také únavné chodiť po uliciach, základom zdravia a šťastia je striedmosť vo všetkom: v jedle, pití a iných telesných pôžitkoch, to je tajomstvo dlhého veku, Ľudia strácajú najprv svoje ilúzie, potom svoje zuby a až nakoniec svoje neresti, strážiť ako oko v hlave, láska znamená nechať toho druhého aký je, neznamená prevziať zodpovednosť za jeho šťastie a spokojnosť, Úlohou života je vložiť neurčitosť do hmoty, darček sekretárky šéfovi: kniha, urob si sám, akí blízki sú k nám mnohí mŕtvi a akí mŕtvi mnohí, čo žijú, kto nikdy nebol dieťaťom, nemôže sa stať dospelým, každý človek má v sebe zárodky všetkých ľudských vlastností, ak zomrie otec, plače duša, ak zomrie matka, plače srdce, mládenec si žije ako kráľ a umiera ako pes, Ženatý žije ako pes a umiera ako kráľ, Ženu a plátno dobre kupovať pri svieci, kto môže prospieť tomu, komu nikto neškodí?