Citáty a múdrosti - Amintore Fanfani

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Amintore Fanfani

v politike klamstvá neprospievajú, v politike je to ako v hudbe: necvičené ucho považuje už ladenie za muziku, stálosť sa môže odrážať aj v tom, že niekto pravidelne zlyháva, pre vládnucu väčšinu predstavuje najväčšie nebezpečenstvo menšina vo vlastnom tábore, politická strana, aj keď sa nerozumným spôsobom nazýva katolíckou, nemá byť podriadená cirkvi, vo vzájomnom záujme, niet lepšieho tmelu pre politickú stranu ako nadchádzajúce voľby, koalícia je manželstvo, v ktorom je žiarlivosť väčšia ako láska, ešte nikto nikdy nezomrel zato, že jedol šalát, zatiaľ čo politika si vyžiadala preveľké množstvo obetí, budúcnosť sa pozná podľa jej prorokov, aj objatím môžeme zabrániť protivníkovi v akcii,