Citáty a múdrosti - August von Kotzebue

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti August von Kotzebue

trpaslíci ostávajú trpaslíkmi, i keď sedia na alpách, takzvaný muž pevných zásad je obyčajne človek, ktorý má to šťastie, že jeho vonkajšia situácia je stále v súlade s jeho náklonnosťami, pokiaľ ide o dar z milovanej a milujúcej ruky, žobrák je rovný kniežaťu, pokiaľ bude na svete múdrosť a hlúposť, dobro a zlo, sila a slabosť, dovtedy medzi ľuďmi nebude rovnosť, niet ukrutnejšieho zvieraťa nad človeka bez súcitu, ľudia sa mýlia, ale iba veľkí ľudia si priznajú svoje omyly, každý človek si tvorí vlastnú veľkosť, človek nie je spokojný s ničím, iba so svojím rozumom, čím menej ho má, tým je spokojnejší,