Citáty a múdrosti - Benjamin Franklin

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Benjamin Franklin

boh pomáha tým, ktorí si pomôžu sami, najužitočnejším zo všetkých umení je umenie byť užitočný, jediné istoty na tomto svete sú dane a smrť, ľudí môžeme rozdeliť na tri skupiny: tí, ktorí sa vedia hýbať, tí, ktorí sa nevedia hýbať, a tí, ktorí sa hýbu, kašeľ, dym a lásku možno zakryť veľmi ťažko kde sa uzatvára manželstvo bez lásky, tam čoskoro vznikne láska bez manželstva, adama nikdy nevolali pán adam, nikdy sme nečítali o váženom pánovi noemovi, ani o dvojctihodnom abrahámovi, vikomtovi z mezopotámie, barónovi z carianu, nie, boli to jednoduchí ľudia, aj mier sa môže kúpiť za príliš vysokú cenu, ak čas je najvzácnejšia vec, plytvanie časom musí byť najväčšia márnotratnosť, pretože stratený čas sa už nikdy nenájde a to, čo voláme dosť času, sa vždy ukáže ako dosť málo, ak chcete skryť svoje tajomstvo pred nepriateľom, nepovedzte ho priateľovi, ak je čas to najcennejšie, čo človek má, potom je plytvanie časom tým najväčším rozhadzovaním, ak máš smolu, pohryzie ťa aj slimák, ak nechcete byť zabudnutý hneď po svojej smrti, buď píšte čo stojí za prečítanie alebo čiňte o čom stojí písať, ak nemáte med v hrnci, majte ho v ústach, ak niekto zastáva názor, že peniaze dokážu urobiť všetko, je s najväčšou pravdepodobnosťou ochotný urobiť všetko pre peniaze, aké je smutné utešovať sa myšlienkou, že iní sú na tom horšie, aký veľký počet ľudí slávi kristovo narodenie! aký malý dodržiava jeho zásady, ó, ľahšie je dodržiavať sviatky ako prikázania, bez slobody myslenia nemôže existovať žiadna múdrosť a bez slobody slova nemôže existovať žiadna sloboda, blázon je ten, kto nedokáže skryť svoju múdrosť, bohatý darebák je ako tlsté prasa, ktoré nikdy neurobí nič dobré, pokiaľ nie je úplne mŕtve, bol taký učený, že dokázal pomenovať koňa v deviatich jazykoch a taký nevedomý, že si kúpil kravu, aby na nej jazdil, buď pomalý pri výbere priateľa, ešte pomalší pri jeho zmene, buď triezvy a umiernený, a budeš zdravý, buď cnostný a budeš šťastný, byť odkázaný sám na seba znamená byť uvrhnutý do lona šťastia, byť pokorný voči nadriadeným je povinnosť, voči seberovným zdvorilosť, voči podriadeným šľachetnosť, ctižiadostivosť často hlúpo utratí to, čo lakomstvo prefíkane nahromadilo, času máme veľa, len ho málo využívame, čestný oráč je viac hoden ako ničomný princ, čím som starší, tým viac mám sklon pochybovať o vlastnom úsudku a venovať viac pozornosti úsudku druhých, človek uzavretý sám do seba je veľmi malý balíček, človek v hneve ide na splašenom koni, človek: živočích vyrábajúci nástroje, čo sa začne v hneve, končí sa v hanbe, čokoľvek je začaté v hneve, končí sa v hanbe, dav je obluda, dosť hláv, ale žiadny mozog, dávajte si pozor na dvakrát varené mäso a na zmiereného starého nepriateľa, dlhý život nemusí byť dosť dobrý, ale dobrý život je dosť dlhý, dobrá vôľa podriadených zomrie hladom, ak nebude živená dobrými skutkami vládcov, dobre naplnený domček, dobre obrobené políčko a ženička dobrej vôle sú veľké bohatstvá, dobrý príklad je tá najlepšia kázeň, ešte nikdy neexistovala dobrá vojna alebo zlý mier, ešte žiadny národ nebol zničený obchodom, existencia piva je dôkazom, že boh má ľudí rád, chce, aby sa ľudia cítili na svete šťastní, falošný priateľ a tieň sú pri nás, len dokiaľ svieti slnko, genialita bez vzdelania je ako striebro v bani, genialita nie je nič iné ako väčšia schopnosť byť trpezlivý, hnev si vždy nájde nejakú príčinu, ale málokedy je to dobrá príčina, hodina sústredenej práce viac pomôže podnietiť radosť zo života a prekonať zádumčivosť ako mesiac tupého vysedávania, hovor len vtedy, ak to druhým i tebe samému môže pomôcť, hriech nie je škodlivý preto, že je zakázaný, ale je zakázaný preto, že je škodlivý,