Citáty a múdrosti - Dale Carnegie

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Dale Carnegie

ak chcete poraziť strach, neseďte doma a nepremýšľajte o tom, choďte von a dajte sa do práce ľutovať sa a ľutovať svoj súčasný stav, nie je len mrhaním energie, ale aj najhorším zlozvykom, aký môžeš mať úspešný človek profituje zo svojich chýb a skúša to znova a inak znovu a znovu robte to, čoho sa najviac obávate, to je najrýchlejší spôsob, ako prekonať strach aby sa v práci darilo, nestačí sa jej iba venovať, treba sa na ňu aj tešiť a robiť v radostnom duchu, keď nenávidíme svojich nepriateľov, dovoľujeme im, aby nás ovládali - majú moc nad naším spánkom, našou chuťou, naším krvným tlakom, naším zdravím a naším šťastím, keď píšuci prst dopíše, čo chcel ide ďalej a viera ani rozum našich tiel ho nedonútia riadok vymazať, ba ani prúd sĺz riadok nezmyje, nezničím svojich nepriateľov, tak povedal taktne lincoln, že z nich urobím svojich priateľov? prečo sa snažíte urobiť z nich svojich priateľov? radšej by ste ich mali zničiť! právo hovoriť si musíte zaslúžiť! robte to, z čoho máte strach, a opakujte to, to je najrýchlejší a najistejší spôsob, ako sa zbaviť strachu, za dva mesiace môžeš získať viac priateľov tým, že sa budeš zaujímať o iných ľudí môžeš získať za dva roky tým, že sa budeš usilovať o to, aby sa iní ľudia zaujímali o teba,