Citáty a múdrosti - Dietrich Bonhoeffer

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Dietrich Bonhoeffer

život je plán, ktorý má s nami boh, žiada sa od nás len jedno: prijímať každý deň, ako keby bol posledný, a žiť ho s vierou a so zodpovednosťou, ako keby sme pred sebou mali ešte dlhú budúcnosť, zmysel života sa naplní tam, kde je láska, to krásne, čo sa pominulo, nenosíme v sebe ako tŕň, ale ako vzácny dar, ten, kto pozná veľkú noc, nemôže zúfať, slovo o lacnej milosti zničilo viac kresťanov ako akýkoľvek príkaz diel, prvá služba, ktorú sme povinní poskytnúť blížnemu, je počúvať ho, ten, kto nevie počúvať brata, veľmi skoro nebude vedieť počúvať ani boha, proti hlúposti sme bezbranní, pravá svetskosť existuje len skrz oslobodenie kristom, ináč vládnu cudzie zákony, ideológie, modly, poznať skutočného človeka a nepohŕdať ním je možné jedine tým, že boh vzal na seba ľudskú podobu, posledná zodpovedná otázka nie je, ako sa hrdinsky dostanem z tejto záležitosti, ale ako má žiť prichádzajúca generácia, pod zázračnou ochranou dobrých mocností pokojne čakáme na to, čo má prísť, boh je s nami večer i ráno a celkom iste v každý nový deň, očakávanie posledných vecí znamená angažovať sa v tých predposledných, nikto, kto verí, nie je opustený ani stratený, pretože ho drží božia ruka, nič, skutočne nič sa neoplatí žiť bez lásky, všetok zmysel života sa naplní tam, kde je láska, nech je vaša chudoba naplnená božím bohatstvom, myslím si, že jedine biblia je odpoveďou na všetky naše otázky, a že potrebujeme len vytrvalo a pokorne sa pýtať, aby sme od nej dostali odpoveď, musíme si stále znova prekliesniť cestu cez malé myšlienky, ktoré nás hnevajú, k veľkým myšlienkam, ktoré nás posilňujú, musíme sa naučiť prihliadať na človeka menej podľa toho, čo robí alebo čo nechá, ako podľa toho, čím trpí, máločo obšťastňuje viac než pocit, že človek pre ostatných ľudí niečo znamená, len tí, čo poslúchajú, môžu dôverovať, a len tí, čo dôverujú, môžu poslúchať, ľahko preceníme dôležitosť vlastného pôsobenia a konania oproti tomu, čím sme sa stali prostredníctvom druhých, kristovo zmŕtvychvstanie nám dáva najavo, že máme budúcnosť, utrpenie a smrť tým nestratia nič zo svojej trpkosti, ale objavia sa v novom svetle, kresťanské spoločenstvo žije z príhovoru členov jeden za druhého alebo sa zničí, brata, za ktorého sa modlím, ani pri všetkej núdzi, ktorú mi spôsobuje, už nemôžem odsudzovať alebo nenávidieť, každé obrátenie a obnova sa musí začať u mňa samého, ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu, jeho svedomie bolo čisté nikdy ho nepoužíval, je prednosťou a podstatou silných, že kladú veľké otázky pre rozhodnutie a dokážu k nim zaujať jasné stanovisko, slabí sa vždy musia rozhodovať medzi alternatívami, ktoré nie sú ich, je možné, že posledný súd nastane zajtra, potom radi dáme preč z ruky prácu pre lepšiu budúcnosť, ale skôr nie, existuje naplnený život napriek mnohým nesplneným prianiam, činnosť nepochádza z myšlienky, ale z pohotovosti reagovať, čím krajšia a bohatšia je spomienka, tým ťažšia je rozlúčka, ale vďačnosť premení trýzeň spomienky na tichú radosť, cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých, bože, k tebe volám! vo mne je temno, ale pri tebe je svetlo, boh nesplní všetky naše priania, ale všetky svoje prísľuby áno, boh je taký veľký, že mu ani to najmenšie nie je primalé,