Citáty a múdrosti - Georg Christoph Lichtenberg

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Georg Christoph Lichtenberg

ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, dosiahnu najmenej, lepšie je učiť ľudí, ako majú myslieť, a nie čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, aj tá najaktívnejšia medziľudská láska bez rozmyslu stráca zmysel rovnako, ako medziľudská nenávisť bez moci, aj tým najmúdrejším z nás sú ľudia, ktorí prinášajú peniaze, vítanejší ako tí, ktorí ich odnášajú, ak je niekto zaľúbený sám do seba, jeho láska má aspoň tú výhodu, že nemá žiadnych súperov, ak si zvykneme ľahko prijímať lichôtky, väčšina z nás ochabne v návyku hľadať sám seba, ako málo priateľstiev by pretrvalo, keby sme vedeli, čo si o nás iní skutočne myslia, ako to ide? - spýtal sa slepý chromého, ako vidíte, - znela odpoveď, bezpečným znakom dobrej knihy je, že sa nám páči stále viac, čím sme starší, čarovnosť lásky je v tom, že obohacuje vlastné ja, čím väčšie bohatstvo, tým väčší nepokoj duše, čím väčšie je bohatstvo, tým hrubšia je vrstva špiny, človek hlasno narieka pri každej bolesti, ale málo sa teší, keď nijakú nemá, človek najväčšmi starne, keď stále myslí na to, že starne, človek, ktorý je zamilovaný sám do seba, má tú výhodu, že zvyčajne nemá sokov, človeka nič nerobí väčšmi starším, ako neustále myslenie na to, že starne, človeka poznáte najlepšie podľa vtipu, na ktorom sa pohoršil, existujú ľudia, ktorí počujú iba vtedy, keď im obtnú uši, fakt, že človek je najšľachetnejší tvor, vyplýva zrejme z toho, že nijaký iný tvor to ešte nepoprel, forma myšlienky sa musí básnikovi vznášať pred očami skôr, než vznikne sama myšlienka, hlbokej a nerozvážnej úcte k starým zákonom, starým zvykom a starému náboženstvu, vďačíme za všetko zlo na svete, hrob je najbezpečnejšou pevnosťou voči búrkam osudu, hrozné je žiť, ak človek nechce, ale asi oveľa horšie je byť nesmrteľným a nechcieť, charakter človeka možno najlepšie poznať podľa tých bolestí, ktoré pri druhých nechápe, chcieť nájsť pravdu je zásluha, aj keď cestou blúdime, chyby, ktorých sa ženy dopúšťajú, sú neodolateľné, je dobre znovu čítať knihy, ktoré iní už prečítali stokrát, lebo hoci objekt zostáva stále ten istý, subjekt je vždy iný, je dosť ľudí, ktorí čítajú len preto, aby nemuseli myslieť, je len jeden spôsob, ako si uctievať boha: plniť svoje povinnosti a konať podľa zákonov daných rozumom, je toľko predpisov, aký má človek byť, že najlepšie urobí, keď zostane taký, aký je, k najväčším objavom, na ktoré prišiel ľudský um v modernej dobe, patrí podľa môjho názoru umenie recenzovať knihy bez čítania, k pokoju duše nemôže nič viac prispieť ako to, že nemáte nijaký názor, každý je géniom aspoň raz do roka, keď rozprával, všade na okolí cvakali pasce na myši samy od seba, keď sa kniha zrazí s hlavou a zaduní to, je to vždy vina knihy? kniha je ako zrkadlo, ak sa doň díva osol, nebude sa v ňom odrážať apoštol, kniha mala taký účinok, aký obyčajne mávajú dobré knihy: hlupáci po nej zhlúpli, múdri zmúdreli a ostatní čitatelia sa nezmenili, knihou by sa malo nazvať iba to, čo obsahuje niečo nové, kto má menej, ako si želá, má viac, ako si zaslúži, kto sleduje dejiny filozofie a prírodné vedy, zistí, že najväčšie objavy vykonali ľudia, ktorí prijímali za pravdepodobné to, čo iní vydávali za isté, lepšie je učiť ľudí ako majú myslieť, než čo majú myslieť, tým sa vyhneme mnohým nedorozumeniam, lialo tak, že všetky svine sa očistili a všetci ľudia sa zašpinili, ľudia nemôžu povedať, ako sa niečo stalo, ale iba ako si myslia, že sa to stalo, ľudia, ktorí nikdy nemajú čas, spravia toho najmenej, ľudská tendencia považovať maličkosti za dôležité, vyústila v mnoho dobrého, mníšky zložili prísny sľub cudnosti, ale okrem toho majú na oknách pevné mreže, mnoho ľudí si myslí, že všetko, čo sa robí s vážnou tvárou, je rozumné, mucha, ktorá nechce, aby ju pričapili, urobí najlepšie, keď si sadne na lapačku, myšlienke v jej vyjadrení zostáva ešte veľa priestoru, akoby som na niečo ukazoval náprstkom namiesto hrotu ihly, na mnohých pomníkoch by malo stáť: umrel v tridsiatich, pochovaný v šesťdesiatich rokoch,