Citáty a múdrosti - Johann Wolfgang von Goethe

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Johann Wolfgang von Goethe

to, čo získate dosiahnutím vašich cieľov nie je tak dôležité ako to, čím sa stanete, nikto nie je tak beznádejne zotročený ako ten, kto sa mylne domnieva, že je slobodný, s priateľom schopným kritiky môžeš ísť rýchlejšie vpred, samota je pekná vec, keď človek žije sám so sebou v mieri a má čo robiť, človek by mal každý deň počuť aspoň jednu pieseň, čítať jednu krásnu báseň, vidieť jednu výbornú maľbu, a ak by to bolo možné, povedať zopár rozumných slov myslieť je ľahké, robiť je ťažké, robiť tak, ako aj myslíme je najťažšie správajte sa k ľuďom tak, akoby boli tým, čím by chceli byť, a pomôžte im stať sa tým, kým sú schopní stať sa aj keď svet napreduje, mladí vždy musia začať od začiatku, keby sa múdri ľudia nemýlili, hlupáci by si museli zúfať, mladosť nie sú roky, ale duševný stav, aby sme mali kde naliať nové víno, rýchlo sa zbavíme starého, aby sme zakryli to, čo nevieme, musíme niečo vedieť, ak berieme ľudí takých, akí sú, robíme ich horšími, ak s nimi zaobchádzame ako s takými, akí by mali byť, privádzame ich nakoniec tam, kde by mali byť, ak chceš dobrú ženu, buď správnym mužom! ak chceš mať dobrý život, nesmieš sa starať o minulosť, ak otvoríš oči, zdá sa ti už, že vidíš, ak sa človek zaoberá sledovaním svojho organizmu alebo morálneho rozpoloženia, bude sa určite cítiť chorým, ak si chceš zariadiť pekný život, aby si bol pekný dosť, nesmieš sa starať o svoju minulosť, aké to šťastie, byť milovaný! a ešte väčšie šťastie milovať, ako môže človek poznať sám seba? pozorovaním nikdy, skôr však konaním, skús urobiť svoju povinnosť a budeš vedieť hneď, čo je v tebe, akonáhle si dôveruješ, vieš už žiť, ani najväčší génius by nič nedosiahol, keby za všetko vďačil iba tomu, čo je v ňom samom, až po svadbe sa ukáže, či je žena ružou alebo kaktusom, báseň má byť znamenitá alebo vôbec nijaká, báť sa lásky znamená báť sa života a tí, ktorí sa boja života, sú už z troch štvrtín mŕtvi, beda ti, že si vnukom! bez lásky by svet nebol svetom, bez sebaobetovania nie je možné nijaké priateľstvo, bolesť iných nám pomáha niesť našu vlastnú, byť si neistý je pohodlné, byť si istý je smiešne, či v pergamene sväté žriedlo, či smäd duše zaženie? nie, navždy budeš smädom trpieť, kým z teba prameň nevyvrie, čím bližšie k cieľu, tým ťažkosti vzrastajú, čím je človek v malých veciach, tým je vo veľkých, čím viac som poznával život ľudí, tým radšej som mal svojho psa, človek by mal vlastne čítať vždy len to, čo obdivuje, človek by radšej videl strašidlá, ako v nepravej chvíli bývalého milého, človek je majstrom svojho osudu, svoju budúcnosť si formuje a utvára sám, človek je temný tvor! nevie, odkiaľ ide, vie málo o svete a najmenej o sebe, človek musí byť zamilovaný do úspechu, nie do stroskotania, človek musí veľa precestovať, aby zistil, že všetku tú krásu má doma, človek nadobúda vedomie svojej vlastnej existencie tým, že uznáva existenciu mimo seba za seberovnú, za zákonitú, človek našťastie dokáže zniesť len určitý stupeň nešťastia, všetko, čo ho prevýši, ho zničí, alebo nechá ľahostajným, človek nestráca vždy, keď niečo odmieta, človek nie je šťastný, dokiaľ si jeho ničím neobmedzená snaha sama nestanoví medze, človek pozná seba, keď pozná svet, ktorý pozoruje v sebe a seba v ňom, človek si myslí, že musí byť starý, aby bol múdry, ale v skutočnosti s pribúdajúcimi rokmi má čo robiť, aby zostal taký múdry, aký bol, človeka nepoznávame podľa myšlienok, ale podľa skutkov, nie, keď myslí, ale keď tvorí, čo má, poznáva svoju cenu, čo človek nevie, to potrebuje a čo vie, to zas nepotrebuje, čo je ťažšie: zasievať alebo zbierať? to druhé! čo si zdedil po svojich otcoch, to musíš dobyť, aby si to skutočne mal,