Citáty a múdrosti - John Eric Adair

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti John Eric Adair

ak máte len dvoch podriadených, potom je možné, že ak budete usilovne pracovať, zvládnete ich prácu za nich, ak máte pod sebou sedem alebo osem ľudí, vedie vás takáto štruktúra k tomu, aby ste delegovali, pretože inak sa zrútite, často zabúdame byť takí a počínať si tak, ako sme si vždy priali, aby si počínal a aký by mal byť náš prvý šéf, čím sú však manažéri mladší, tým viac potrebujú skutočnej sebadôvery, aby dokázali i v krízových situáciách podávať efektívny výkon, vystavte ich nemilosrdným dôsledkom funkcie bez rozmaznávania, no vyhraďte si právo intervenovať, keď sa im situácia evidentne vymyká z rúk, dajte ľuďom skutočnú zodpovednosť spolu s potrebným stupňom nezávislosti a odmenia sa vám tým najlepším, čo v nich je, delegovanie nesmie byť zamieňané s odmietnutím zodpovednosti, delegovanie: vysvetliť poverenému pracovníkovi požadované výsledky a poskytnúť mu právomoc, k tímovej práci sa neprichádza len náhodou, je to vedľajší produkt dobrého vedenia, každá skupina má svoje nepísané zákony - štandardy predpokladaného správania sa v jednotlivých situáciách, tieto normy udržujú konflikty medzi ľuďmi na minime, môžu však ubíjať tvorivosť, každá skupina má tri potreby: 1, splniť úlohu 2, budovať skupinu 3, budovať jednotlivca, tieto tri potreby sa musia prekrývať a dopĺňať, sú to akoby tri kruhové plochy, ktoré sa vzájomne prekrývajú, plne funkčná skupina sa usiluje uspokojovať všetky potreby skupiny, keď im dôverujete, môžu vašu dôveru sklamať, pokiaľ im ale nedôverujete, tak vás zničia, mocnou dejinnou silou sa stane idea len vtedy, keď odpovedá naliehavým psychologickým potrebám určitých spoločenských skupín, musíte vedieť, či sa dokážete rozhorieť v pravú chvíľu pre tie pravé príležitosti, pretože môže byť frustrujúce mať potrebné schopnosti a nedokázať ich využiť, nebuďte zameraní na spoločnú úlohu natoľko, že by ste zabudli na spoločný život, nemalo by sa predpokladať, že člen, ktorý sa neprejavuje, nemá záujem, možno práve premýšľa, možno niekto iný - nie si to ty? - stále hovorí, nesmieme zabúdať, že zmena je pre deväťdesiatdeväť percent všetkých ľudí, či konzervatívcov alebo labouristov, niečím nenávideným a že veľmi obmedzený okruh dokonale zabezpečených alebo neobvykle dobrodružne založených jedincov sa ňou opája ako šampanským, nie je dobré prevádzať zmeny základnej štruktúry príliš často, pretože žiadna organizácia ani jednotlivec sa nedokáže vyrovnať s príliš veľa zmenami naraz, nikdy by ste nemali prestať vytvárať tím, je to živý celok, ktorý buď rastie alebo chradne, nikdy nezostáva na mieste, aby ste si udržali štandardy, musíte sa usilovať o vyššie štandardy, nikto nebude pracovať usilovnejšie, ak je služobný postup vyhradený pre protežovaných podnikových obľúbencov, ak zdôrazníte, že nevyhnutnou podmienkou povýšenia sú schopnosti a vykazované výsledky, môžete vytvoriť správnu atmosféru, ktorá ľudí motivuje k tomu, aby zo seba vydali to najlepšie, odborná spôsobilosť v určitej pracovnej oblasti sama o sebe nestačí, sú potrebné ešte ďalšie schopnosti všeobecnejšieho charakteru, tieto schopnosti sa orientujú na umenie viesť ľudí, rozhodovanie a komunikáciu, odkladanie času na neskôr je zlodejom času, odvaha je užitočná, keď sa uplatňuje ako smelé odmietanie konvenčných či opatrníckych obmedzení, postoje, ktoré získavame v dospelosti, sú vyryté v piesku, hodnoty, ktoré sme prijali v detstve, sú vytesané do kameňa, prvý deň sme položili asi dvesto metrov ostnatého drôtu, bolo veľmi horúco a vojaci nevyzerali nejako zvlášť spokojne, druhý deň som si zvliekol košeľu a pracoval som spolu so svojimi mužmi, rozmotával som drôty a zatĺkal som kolíky do zeme, popoludní sme mali položených tristo metrov zátarasov, rešpekt a dôvera pomôžu inšpirovať v tíme zanietené úsilie pre vec, strach a podrobenie produkujú iba poslušnosť, s individualistami, ktorí sú vynikajúci odborníci, sa veľakrát ťažko spolupracuje, je to však cena, ktorú sú tak vedúci, ako aj členovia tímu ochotní zaplatiť za to, čo od nich získajú, sila tímu, pokiaľ ide o naplnenie jeho poslania, je priamo závislá na tom, ako dobre vedúci vyberie jeho členov a umožní ich rozvoj, skupiny tu nie sú len preto, aby splnili nejakú úlohu, dávajú vám množstvo jedinečných príležitostí, aby ste vyrástli v osobnosť, stáva sa, že konzervatívnych manažérov alebo vedúcich udržujú pri živote starobylé úctyhodné štruktúry napriek tomu, že sú už skostnatené či dysfunkčné, tieto štruktúry zasa priťahujú či priamo produkujú manažérov, ktorí nevedia viesť, a tak to ide stále ďalej, nápravu je možné zaistiť tým, že dáte štruktúre správnu podobu a budete ju udržovať v dobrom stave, strach je nákazlivý, avšak odvaha nám umožňuje strach ovládnuť alebo prekonať, a tá je tiež nákazlivá, súťaživosť ostrí schopnosti, ktoré však môžu byť efektívne využité iba v spolupráci s ostatnými, testom dobrého tímu je, či jeho členovia dokážu pracovať ako tím ak sú od seba odlúčení a prispievajú mu skôr sekvenciou svojich činností, než bezprostrednou prácou na spoločnej úlohe, ktorá by vyžadovala prítomnosť všetkých členov pohromade na jednom mieste, ústredným faktorom pri formovaní skupiny alebo tímu je čas, ktorý skupina strávila pohromade, príroda nepracuje rýchlo, v organizáciách s viac ako päťsto ľuďmi nebude vrcholový vedúci kategóriu jednoduchých ľudí poznať osobne či dokonca ani podľa mena, je však potrebné, aby na tohoto jednotlivca neustále myslel - a kedykoľvek je to možné, aby sa s ním i porozprával, v tíme má byť každý člen tak vyškolený, aby mohol prevziať prácu svojho kolegu, nehovoríme moja práca, ale naša práca, vedenie by sa malo považovať sa príjemnú a zábavnú úlohu, ak začnete na ňu pozerať v tomto svetle, budete sami chcieť svoje výsledky zlepšiť, veďte svoj personál k tomu, aby sa neustále učil, v konečnom dôsledku by to takmer isto malo znamenať, že odíde za niečím lepším, ľudia nenávidia stagnáciu a získavanie nových znalostí a schopností na nich pôsobí povzbudivo, vtlačte svojmu podniku jasne definovaný, disciplinovaný a pritom zábavný pracovný štýl, základný účel produkuje ozajstné zaujatie,