Citáty a múdrosti - Karel Hynek Mácha

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Karel Hynek Mácha

ani v jednej veci, ktorú kedy človek urobil alebo vymyslel, nemožno odstrániť žiadne zlo bez toho, aby pritom nevzniklo hneď zlo iné, bol som naučený robiť všetko pre budúcnosť,,, lebo od budúcnosti som všetko očakával,,, dobrá rada nerobí dobrého vládcu, ale presne naopak, múdry vládca je pôvodcom a príčinou všetkých dobrých rád, je nemožné presvedčiť človeka, ktorý má pri svojom konaní šťastie, že by konal lepšie, keby svoje konanie zmenil, takto sa mení ľudské šťastie - menia sa časy, avšak človek svoje chovanie nezmení, kto chce vybudovať mocný štát, smie a musí ignorovať všetky morálne zásady a vykonať to, čo je nevyhnutné pre blaho a upevnenie štátu, kto kreslí krajinky a chce si urobiť predstavu o vrchoch a vyvýšeninách, postaví sa na nížinu, ak si chce urobiť predstavu o nížine, vyjde hore na vrchy, podobne treba byť vladárom, aby človek dobre poznal povahu národov a človekom z ľudu, aby dobre poznal povahu vladárov, len ten, kto má na svojej strane obyvateľstvo, bude mať aj v ťažkých obdobiach spoľahlivú oporu, mladé víno môže vyraziť čap zo suda, múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie, múdry politik nikdy nedrží dané slovo, pokiaľ by mu mal byť vlastný sľub na škodu, alebo keď pominú okolnosti, za ktorých svoje slovo dal, národ možno zjednotiť jedine úctou, nie strachom, nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým, nikto nie je väčšmi predurčený na to, aby porušil dané slovo, ako ten, o ktorom je známe, že vždy slovo dodrží, novátor má nepriateľov medzi tými, ktorí sa uspokoja so starými zákonmi a má len váhavých obhajcov v tých, ktorí dúfajú, že novými zákonmi získajú, osud je len prostredím, súhrnom podmienok v ktorých človek musí konať, osud rozhoduje o polovici našich skutkov ale necháva nám voľnú ruku nad druhou polovicou, schopný vládca nemyslí ani v mieri na nič iného, než ako povedie nasledujúcu vojnu, som presvedčený o nemennosti ľudskej prirodzenosti, tak je to aj s osudom, ukazuje svoju moc tam kde niet ochrannej sily svojou zúrivosťou doráža tam kde vie, že niet hrádzi a hradieb ktoré by ju skrotili, videl som húf hrobárov, tancovali, držiac sa za ruky, a volali: buď vítaný, mor! vládca rozhodne nemusí mať všetky dobré vlastnosti, ale mal by vedieť vzbudiť dojem, že ich má, keď ich má, je krajne nežiaduce, aby sa nimi za všetkých okolností riadil, zmena plodí vždy ďalšiu zmenu,