Citáty a múdrosti - Lev Nikolajevič Tolstoj

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Lev Nikolajevič Tolstoj

slobodu nedosiahneme hľadaním slobody, ale hľadaním pravdy, dobrý skutok si veľakrát vyžaduje námahu, ale keď sa toto úsilie viackrát opakuje, tento skutok sa stáva návykom, a ľudia žijú nie preto, že sa o seba starajú, ale z lásky, ktorú k nim cítia iní, aj manželstvo je veda, rieši súlad medzi rozumom a srdcom, ak je človek nešťastný, má to vždy rovnakú príčinu: nedostatok viery, a takisto je to aj v spoločnosti, ak nemáš síl, aby si šíril a kázal svetlo, aspoň nezacláňaj, ak sa budeš rozpamätávať na svoje dobré skutky, bude ti to prekážať konať dobro, ak si budeš pamätať svoje dobré skutky, bude ti to prekážať vykonávať ďalšie, ak spravodlivosť protirečí nášmu životu, je lepšie ju priznať ako tajiť, ak ťa v noci napadne, že si voľačo zabudol vykonať, vstaň a vykonaj to, ak ti ľudia prekážajú, nemáš prečo žiť, strániť sa ľudí, to je samovražda, ak treba niečo vysvetľovať zložitým spôsobom, znamená to, že ide o zlý skutok, rozsudky svedomia sú priame a jednoduché, bitku vyhrá ten, kto sa pevne rozhodol, že ju vyhrá, blažený nie je ten, kto je bohatý, ale bohatý je ten, kto je blažený, boh nie je láska, láska je iba jedným z prejavov boha v človeku, boha spoznáva iba ten, kto plní boží zákon, bohatí dobrodinci nevidia, že ich dary pre chudobných často odcudzili ešte chudobnejším, buďte prísni k sebe a zhovievaví k iným a nebudete mať nepriateľov! čas si začíname vážiť až vtedy, keď nám ho zostáva už málo, čím bližšie sú ľudia k pravde, tým znášanlivejší sú voči cudzím omylom a opačne, čím je človek pokornejší, tým je silnejší a slobodnejší, čistý a plný smútok je rovnako nemožný ako čistá a plná radosť, človek dostáva odmenu za dobrý skutok, ktorý vykonal, už v radosti, ktorú za to cíti, človek je slobodný iba vtedy, ak žije v pravde, ale pravdu mu odhalí iba rozum, človek má na tom, že pracuje, práve takú zásluhu ako na tom, že dýcha, dôležité je len to, čo robí, človek prestane súdiť blížnych, keď zvíťazí sám nad sebou, človek, ktorý je pripravený kedykoľvek položiť svoj život za pravdu, je oveľa silnejší ako ten, koho sa všetci boja a kto má nad inými moc, človek, ktorý nevie byť šťastný doma, nebude šťastný nikde, človek, ktorý poznáva svoje poslanie, zároveň spoznáva aj svoju hodnotu, človeka bez slobody si nemožno predstaviť ináč, ako človeka bez života, deti môžu len žiť, dospelí musia zápasiť, dlhá noc je tomu, kto nespí, dlhá je míľa unavenému, dlhý je život nemúdremu, dobrotivá príroda sa postarala o to, aby si všade mohol niečo objaviť, z čoho by si sa mohol poučiť, dobrým ľuďom je rovnako ťažké predpokladať zlo u iných, ako zlým ľuďom u iných predpokladať dobro, dôležité je, aby každý človek mohol byť hrdý na prácu, ktorú vykonáva, duchaplné odsúdenie je zdochlinou v omáčke, bez omáčky by si k nemu cítil odpor, ale keď ho ješ s omáčkou, tak si ho nevšimneš, falošný priateľ je horší ako nepriateľ, lebo nepriateľa sa strániš, a priateľovi veríš, génius nechce byť prvý, on chce byť jediný, hádky pomáhajú skôr pravdu zatemňovať, ako objasňovať, hlas svedomia je neomylný vtedy, keď nežiada, aby sme sa obohacovali, ale aby sme sa obetovali, hoci vplyv minulosti na život je veľmi silný, človek ho silou svojho ducha môže zmeniť, hovorí sa, že človek by sa mal hanbiť, keď sa mení, to je nezmysel! hanba je, keď sa nemení, hovoriť, že môžeme milovať jednu osobu celý život, je to isté, ako hovoriť, že jedna sviečka vydrží horieť, dokiaľ sme živí, i to, čo menujeme šťastím, i to, čo menujeme nešťastím, je nám jednako prospešné, ak v tom či onom vidíme skúšku, je lepšie vedieť menej dobrého a potrebného ako veľa priemerného a nepotrebného, jedna vec je strašná: zviazať sa naveky s trpiacim človekom, jednota ľudstva sa uskutočňuje najrozličnejším spôsobom a nevytvárajú ju len tí, ktorí sa o ňu usilujú, ale aj tí, ktorí sa jej stavajú na odpor, k tomu, aby sme boli šťastní, potrebujeme len jedno, milovať všetko a každého, každý človek má v sebe zárodky všetkých ľudských vlastností, každý človek sa má snažiť prijímať podľa možnosti čo najmenej cudzej práce a dávať čo najviac svojej vlastnej,