Citáty a múdrosti - Napoleon Hill

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Napoleon Hill

cieľ je sen s konečným termínom jednou z najbežnejších príčin neúspechu je zvyk vzdať sa, keď človeka stretne dočasná porážka každá nepriazeň, každý neúspech a každý nepríjemný zážitok so sebou nesie semienko rovnako veľkého prospechu, ktoré sa môže ukázať ako požehnanie v prestrojení môžete byť, čím chcete, len keď v to s dostatočnou presvedčivosťou veríte a konáte podľa toho s vierou, pretože všetko, čo myseľ dokáže vymyslieť a v čo verí, môže aj uskutočniť nečakajte, ten pravý čas nikdy nepríde prekonajte strach a dosiahnete cieľ stačí jediný nápad, aby ste uspeli tam, kde sa to iným nepodarilo úspech hovorí sám za seba, neúspech nemožno ničím ospravedlniť začiatkom všetkých úspechov je túžba, pamätajte si to! slabá túžba prinesie slabé výsledky, tak ako malý ohník vydá málo tepla nikto nemôže za vás myslieť, nikto nemôže za vás konať, nikto nemôže za vás uspieť okrem vás samotných, buďte za to vďační, čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť a čomu dokáže uveriť, to dokáže uskutočniť, ak neporazíte seba, budete porazení sebou, ak skúmame všetky veľké pravdy, nakoniec zistíme, že sú jednoduché a ľahko pochopiteľné, pokiaľ nie, nejde o veľké pravdy, maznajte svoje vízie a svoje sny, ako by to bol deti vašej duše, náznaky cieľov, ktorých nakoniec dosiahnete, úsilie sa prejaví iba vtedy, keď sa človek odmietne vzdať sa, žít bez cieľov je ako ísť na výlet a nevedieť kde, úsilie sa prejaví iba vtedy, keď sa človek odmietne vzdať, skôr ako zbohatneš, musíš si najskôr veľa, veľa odriecť, pohni rozumom a zbohatneš, bohatstvo ako cieľ našich snažení možno bez problémov nahradiť iným cieľom, aby sa stala ruža ružou, potrebuje slnko, aby sa stal človek človekom, potrebuje lásku,