Citáty a múdrosti - Seneca

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Seneca

kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu nie je žiadny vietor priaznivý, neučíme sa pre školu, ale pre život k výšinám veľkosti vedie ťažká cesta najväčšia moc je moc nad sebou samým netrúfame si nie preto, lebo je to ťažké, ale ťažké je to preto, lebo si netrúfame, nič nie je neznesiteľnejšie, ako hlupák, ktorý má šťastie, aj duchu treba dopriať osvieženie, po odpočinku sa zdvihne do ďalšej práce lepší a bystrejší, ak padne veľký muž, aj po páde ostáva veľkým, aké dobrodenie môže človeku cestovanie poskytnúť? cestovanie nám nemôže dať rozvážnosť, alebo zmyť naše omyly: upútava iba našu pozornosť určitými novinkami, celý život som prežil medzi mudrcmi a nenašiel som pre človeka nič lepšie, ako mlčanie, cez útrapy k hviezdam, čas odhalí pravdu, častejšie používaj uši ako jazyk, často nariekate, že máte málo času, ale žijete tak, akoby ste ho mali nazvyš, človek je človeku ustavičným nebezpečenstvom, človek je stvorený k vzájomnej podpore, človek má byť svätou vecou človeku, človeku je niekedy ľahšie umrieť za svoje zásady, než podľa nich žiť, čo boli skôr neresti, sú dnes obyčaje, čo dlho očakávame, ľahšie znášame, čo je bohatstvo? po bohatstve netúžiť, čo je krajšie, ako byť svojej žene taký drahý, že sa staneš drahým i sám sebe? čo šťastie nedalo, to ani nevezme, dlhá je cesta cez pravidlá, krátka cez príklady, do nešťastia vás neprivádzajú veci, ktoré neviete, ale veci, ktoré iste viete, ale nie sú pravdou, do záhuby sa rúti ten, kto nevyužíva prítomnosť a pracuje len v nádeji na budúcnosť, dobre sa nemôže narodiť zo zlého, dobré zásady, ktoré vychádzajú z ľudského srdca, sú rovnako užitočné, ako dobré príklady, dokiaľ žijeme, učme sa, ako žiť, drž sa tých, ktorí ťa môžu spraviť lepším, hádam nikto by nemohol žiť pri otvorených dverách, žijeme tak, že keby nás zrazu niekto zbadal, bolo by to, ako keby nás pristihol, hanba kormidelníkovi, ktorému vyrazila vlna kormidlo z rúk, hanba kapitánovi, ktorý opustí plachty zmietané vetrom a vydá loď búrke, ten však, koho pohltilo more - držiaceho kormidlo a vzpierajúceho sa, nech je pochválený, i keď stroskotá, hlad ti aj zlý chlieb urobí jemným, hlas ľudu je posvätný, chamtivosť nedokáže uspokojiť ani celá príroda, chcieť až zajtra znamená nechcieť, chorému je aj med horký, chorý, pokiaľ dýcha, má nádej, chovajte sa k sebe úctivo a milo, lebo jediný človek, s ktorým určite budete celý život, ste vy sám, chudobný človek sa smeje bezstarostnejšie a častejšie ako bohatý, chyba je veriť všetkému, chyba je neveriť ničomu, chybou tela sa duša nezohaví, ale krásou ducha sa zdobí aj telo, chytaj sa každej hodiny! dosiahneš to, že budeš menej závislý od zajtrajška, ak uchopíš za ruku dnešok, iné vášne môžeš ukryť a v tajnosti udržiavať, ale hnev vyrazí, vysadne na tvoju tvár a čím je prudkejší, tým otvorenejšie zúri, jazyk je jediný nástroj, ktorý sa stálym používaním ostrí, je hanba ináč hovoriť a ináč myslieť, jeden, nech hneď zabudne, čo dal, a druhý aby nikdy nezabudol, že niečo dostal, jedlo je pokrmom tela, vzdelanie pokrmom ducha, jedna z podmienok uzdravenia je chuť sa uzdraviť, každý, kto odhodí zrkadlo, aby sa zmenil, už sa zmenil,