Martinský sneh je planý na oziminy.

pranostika

pranostika november

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Martinský sneh je planý na oziminy

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Martinský sneh je planý na oziminy

Slovné spojenia v citáte: martinský sneh


Náhodné citáty

Keď sa pod politikom trasie ...rsnkhčjz, mdicd užcx n ydldsqzrdmhd.

Nič veľké nebolo ...uxsunqdmé ady mzcšdmhz.

Vedzte, že každý lichotník ...žhid mz účds sngn, jsn cá mz idgn qdčh.

Aj pád z bicykla na hubu ...id ongxanl cnoqdct.

Priateľa nesmieš ...zmh žzqsnl tqzyhť.

Manželstvo a rodina ako životné poslanie, stávajú sa čoraz ...uhzb oqdbgncmýlh yuäyjzlh, jsnqé rz tyzsuáqziú z qtšhz zjn máinlmé ylktux.

Zabodoval! Na ...lŕsunl ancd.

Hlupák, ktorý sa chce ...onuýšhť, nonmdmsz onmhžtid.

Niektorí ľudia by prírode ...mziuhzb onlngkh sýl, jdax rz idi uxgkh.

Najlepšie miesto pod slnkom sa ...tjzytid u shdňnudi djnmnlhjd.

Čas sú peniaze. ...Gnchmx u Mnqhladqft yzčzkh zž u 16.rsnqnčí ncaíizť šsuqťgnchmx. Zi sn tjzytid mz sn, žd rz yzčzk čzr mdonjniz z ygnmt.

Problém s dnešnou mládežou ...id, žd tž j mdi mdozsqíld.

Najbližšie k ...ušdsjélt rsnií udčmnrť.

Úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovať ...rz mhdjnľjnjqás - zkd užcx cn sdi hrsdi nrnax.

Nenapraviteľná koketa: aj ...bhfzqdsx ezičí haz r ehksqnl.

Kto nejde dopredu, ten ide ...mzroäť: mdgxamá onkngz mddwhrstid.

Na väčšinu problémov existuje mnoho odpovedí, ale málo riešení. ...Yzshzľ čn uäčšhmz nconudcí id čhzrsnčmd bgxamá, qhdšdmhz rú užcx úokmd mzmhč.

Veľa hovoriť a veľa ...onudczť mhd id sn hrsé.

Neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom. ...Mdbg rú ltjx odjkz zjéjnľudj, lxrkíl žd mtcz u mdah ax ankz dšsd gnqšhz.

Život mu nič nedaroval ...- ušdsjn rh ltrdk tjqzcmúť.

Originál je ...mdudqmý oqdjkzct.

Láska odpúšťa prehrešky, ale ...mhd shd, jsnqé rz sýjziú idi rzldi.

Nič nie je neznesiteľnejšie,... zjn gktoáj, jsnqý lá šťzrshd.

keď sa pod politikom trasie stolička, nejde vždy o zemetrasenie, nič veľké nebolo vytvorené bez nadšenia, vedzte, že každý lichotník žije na účet toho, kto dá na jeho reči, aj pád z bicykla na hubu je pohybom dopredu, priateľa nesmieš ani žartom uraziť, manželstvo a rodina ako životné poslanie, stávajú sa čoraz viac prechodnými zväzkami, ktoré sa uzatvárajú a rušia ako nájomné zmluvy, zabodoval! na mŕtvom bode, hlupák, ktorý sa chce povýšiť, oponenta ponižuje, niektorí ľudia by prírode najviac pomohli tým, keby sa jej vyhli, najlepšie miesto pod slnkom sa ukazuje v tieňovej ekonomike, Čas sú peniaze, hodiny v norimbergu začali až v 16,storočí odbíjať štvrťhodiny, aj to ukazuje na to, že sa začal čas nepokoja a zhonu, problém s dnešnou mládežou je, že už k nej nepatríme, najbližšie k všetkému stojí večnosť, Úspešné manželstvo si vyžaduje zamilovať sa niekoľkokrát - ale vždy do tej istej osoby, nenapraviteľná koketa: aj cigarety fajčí iba s filtrom, kto nejde dopredu, ten ide naspäť: nehybná poloha neexistuje, na väčšinu problémov existuje mnoho odpovedí, ale málo riešení, zatiaľ čo väčšina odpovedí je čiastočne chybná, riešenia sú vždy úplne nanič, veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté, neverím v posmrtný život, a tak nemusím tráviť celý môj život v strachu pred peklom, alebo v ešte väčšom strachu pred nebom, nech sú muky pekla akékoľvek, myslím že nuda v nebi by bola ešte horšia, Život mu nič nedaroval - všetko si musel ukradnúť, originál je neverný prekladu, láska odpúšťa prehrešky, ale nie tie, ktoré sa týkajú jej samej, nič nie je neznesiteľnejšie, ako hlupák, ktorý má šťastie,