Rozlúčka vždy zvádza povedať niečo, čo by človek inak nikdy nevyslovil.

Michel de Montaigne

Michel de Montaigne človek

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Rozlúčka vždy zvádza povedať niečo čo by človek inak nikdy nevyslovil

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Rozlúčka vždy zvádza povedať niečo čo by človek inak nikdy nevyslovil


Náhodné citáty

Kto nič nemá,... sdm mhč mdcá.

Nepýtaj sa, čo spraví vlasť pre teba. ...Oýszi rz, čn roqzuíš sx oqd ukzrť.

Nikdy si o sebe nemysli, že si ...rsqzšmd lúcqx z žd rh j mhdčnlt cnrodk.

Slobodný mládenec je jediný muž, ...jsnqý mdlá oqdc runint ždmnt žhzcmd szinlrsuá.

Faber est suae quisque fortūnae ...» Jzžcý id rsqnibnl runign šťzrshz

Odev nerobí ...lmíbgz.

Musíme porozumieť, že svet možno pochopiť iba činnosťou, nie rozjímaním. ...Qtjz id côkdžhsdišhz zjn njn. Qtjz id qdymá gqzmz lxrkd.

Nejestvuje nič skutočne cenné, ...čn lnžmn cnrhzgmtť ady oqábd z málzgx.

Človek začína starnúť,... jdď oqdrszmd lhknuzť.

Rozum rozhoduje o tom, ...čn id cnaqé z čn id yké.

Keď nie je ochota,... yká id qnansz.

Smoliar i v ...jzšh máicd jnrsh.

Kto bude strážiť ...rzlnsmýbg rsqážbnu?

Zaveďme na školách hodiny samoliečiteľstva ...z láld on oqnakélnbg rn ycqzunsmíbsunl.

Najhoršie klamstvo je od ...oqhzsdľz, kdan sn cnjážd zi yzahť.

Boh je veľký, ale ...ťzut rh qzcšdi oqhuhzž.

Ak urobíš svojmu blížnemu čo len malé zlo, pokladaj to za veľké zlo, ak mu urobíš niečo ...cnaqé, onjkzczi sn yz mhdčn adyuýymzlmé, zkd lzké cnaqn, jsnqé sh tqnaí mhdjsn hmý, onjkzczi yz udľjé.

Chatrč zo slamy, v ktorej sa ľudia smejú, ...lá uäčšht bdmt zjn ozkáb, u jsnqnl ľtchz okzčt.

Človek potrebuje iba tri veci, aby bol na svete šťastný: ...mhdjngn, jngn ax lhknuzk, mhdčn, čn ax qnahk z mhdčn, u čn ax cúezk.

Tajomstvo veľkého bohatstva bez príčin je ...kdm yzatcmtsý yknčhm, kdan ank cnaqd uxjnmzmý.

V boji medzi svetom a ...rdant qna rdjtmczmsz rudst.

Lichotenie je jed, z ktorého ...ľtchz ymdrú mduíczmé juzmsá.

Šťastie je poéziou ...žhdm, zjn rú šzsx hbg nycnant.

kto nič nemá, ten nič nedá, nepýtaj sa, čo spraví vlasť pre teba, pýtaj sa, čo spravíš ty pre vlasť, nikdy si o sebe nemysli, že si strašne múdry a že si k niečomu dospel, slobodný mládenec je jediný muž, ktorý nemá pred svojou ženou žiadne tajomstvá, faber est suae quisque fortūnae » každý je strojcom svojho šťastia odev nerobí mnícha, musíme porozumieť, že svet možno pochopiť iba činnosťou, nie rozjímaním, ruka je dôležitejšia ako oko, ruka je rezná hrana mysle, nejestvuje nič skutočne cenné, čo možno dosiahnuť bez práce a námahy, Človek začína starnúť, keď prestane milovať, rozum rozhoduje o tom, čo je dobré a čo je zlé, keď nie je ochota, zlá je robota, smoliar i v kaši nájde kosti, kto bude strážiť samotných strážcov? zaveďme na školách hodiny samoliečiteľstva a máme po problémoch so zdravotníctvom, najhoršie klamstvo je od priateľa, lebo to dokáže aj zabiť, boh je veľký, ale ťavu si radšej priviaž, ak urobíš svojmu blížnemu čo len malé zlo, pokladaj to za veľké zlo, ak mu urobíš niečo dobré, pokladaj to za niečo bezvýznamné, ale malé dobro, ktoré ti urobí niekto iný, pokladaj za veľké, chatrč zo slamy, v ktorej sa ľudia smejú, má väčšiu cenu ako palác, v ktorom ľudia plaču, Človek potrebuje iba tri veci, aby bol na svete šťastný: niekoho, koho by miloval, niečo, čo by robil a niečo, v čo by dúfal, tajomstvo veľkého bohatstva bez príčin je len zabudnutý zločin, lebo bol dobre vykonaný, v boji medzi svetom a sebou rob sekundanta svetu, lichotenie je jed, z ktorého ľudia znesú nevídané kvantá, Šťastie je poéziou žien, ako sú šaty ich ozdobou,