Stará vetva praskne ak ju chcete ohnúť.

dánske príslovie

dánske príslovie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Stará vetva praskne ak ju chcete ohnúť

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Stará vetva praskne ak ju chcete ohnúť

Slovné spojenia v citáte: starý vetva


Náhodné citáty

Starosti sú ako deti. ...Oqh cnaqdi nozsdqd qzrsú zjn y uncx.

Vyhodiť si ...čn y gkzux.

Nerob to, o ...čnl onbgxatidš.

Nie skutočné, ale ...oqdcrshdqzmé ukzrsmnrsh rú rlhdšmd.

Človek má hovoriť ...usdcx, jdď lá čn onudczť.

To, čo si o tebe myslia ...cqtgí ľtchz, rz ťz mdsýjz

Politika je príliš vážna vec, ...mdž zax rz lngkz oqdmdbgzť haz onkhshjnl.

Pobyt v cudzích krajoch ...qnylmnžtid z onrhkňtid qnytl.

Rýchlou nohou ...tahdgz udj.

Ženy nie sú na svete preto, aby ...már rúchkh, zkd zax mál ncoúšťzkh.

Vláda má tendenciu sa rozrastať bez ohľadu ...mz sn, čh máqncmý côbgncnj qzrshd zkdan jkdrá.

Bolesť je pol života ...z kárjz žhuns bdký.

Zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, na čo nemáš zvláštnu chuť. ...Onsnl sh onuhmmnrť mdatcd mz ťzqbgt.

Neexistuje taký veľký problém,... zax rz nc mdgn mdczkn tirť.

Každý človek ma právo správať sa hlúpo 5 minúť denne. ...Lúcqnrť rončíuz u mdoqdjqnčdmí sngsn khlhst.

Není dudka bez chocholky ...z gktabd ady oýbgx.

Najlepšou vlastnosťou človeka je jeho vytrvalosť ...z nadszunrť oqdjnmáuzť zi shd mzijqtsdišhd oqdjážjx.

Myslite si, že máte ...ušdsjn? Mzušsíusd orxbghzsqz!

Dar nesmrteľných bohov je, že ...žhidld, czq ehknynehd, žd žhidld cnaqd.

Kto sa povyšuje ...mdrsnií uxrnjn.

Boh je veľký, ale ...ťzut rh qzcšdi oqhuhzž.

Bezmedzná jemnosť je najväčší ...czq z lzidsnj ušdsjýbg rjtsnčmd udľjýbg ľtcí.

Génius je nepriateľský nie ...unčh czut, zkd unčh oqhdldqmnrsh.

starosti sú ako deti, pri dobrej opatere rastú ako z vody, vyhodiť si čo z hlavy, nerob to, o čom pochybuješ, nie skutočné, ale predstierané vlastnosti sú smiešne, Človek má hovoriť vtedy, keď má čo povedať, to, čo si o tebe myslia druhí ľudia, sa ťa netýka politika je príliš vážna vec, než aby sa mohla prenechať iba politikom, pobyt v cudzích krajoch rozmnožuje a posilňuje rozum, rýchlou nohou ubieha vek, Ženy nie sú na svete preto, aby nás súdili, ale aby nám odpúšťali, vláda má tendenciu sa rozrastať bez ohľadu na to, či národný dôchodok rastie alebo klesá, bolesť je pol života a láska život celý, zaumieň si, že každý deň vykonáš niečo, na čo nemáš zvláštnu chuť, potom ti povinnosť nebude na ťarchu, neexistuje taký veľký problém, aby sa od neho nedalo ujsť, každý človek ma právo správať sa hlúpo 5 minúť denne, múdrosť spočíva v neprekročení tohto limitu, není dudka bez chocholky a hlubce bez pýchy, najlepšou vlastnosťou človeka je jeho vytrvalosť a obetavosť prekonávať aj tie najkrutejšie prekážky, myslite si, že máte všetko? navštívte psychiatra! dar nesmrteľných bohov je, že žijeme, dar filozofie, že žijeme dobre, kto sa povyšuje nestojí vysoko, boh je veľký, ale ťavu si radšej priviaž, bezmedzná jemnosť je najväčší dar a majetok všetkých skutočne veľkých ľudí, génius je nepriateľský nie voči davu, ale voči priemernosti,