Citáty a múdrosti - Adam Smith

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Adam Smith

veda je účinná protilátka proti jedu nekritického nadšenia a povier, pri zamestnaní nižšieho druhu celá rozkoš z práce tkvie v odmene za ňu, predpokladať, že ako bohatí by sme sa správali ako nebohatí, je to isté, ako predpokladať, že zostaneme triezvi, aj keď budeme celý deň piť, peniaze a úspech ľudí nezmenia, zdôraznia iba to čo v nich je, na bohatstve je najhoršie to, že musíš žiť s boháčmi, ľudskosť je cnosťou žien, veľkodušnosť cnosťou mužov, človek je bohatý alebo chudobný podľa toho, koľko si môže dopriať vecí nevyhnutných pre život a život spríjemňujúcich a koľko radovánok, bohatstvo človeka sa meria tým, koľko si môže požičať,