Citáty a múdrosti - Titus Livius

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Titus Livius

bude to konečne muž, ktorého ducha priaznivé pomery neurobia pyšným a nepriaznivé nezlomia, cez tieň k nádhere, čím menej je strachu, tým menšie býva nebezpečenstvo, čím viac sa niekto povyšuje, tým hanebnejšie klesne, čo máš, to je isté, v čo dúfaš, to je neisté, čo prinesie večer, je neisté, dobro si ľudia uvedomujú pomalšie ako zlo, ešte nie je večer všetkých dní, hojnosť plodí znechutenie, kto nič nevie, má najpevnejšie sebavedomie, lepší je istý mier ako neisté víťazstvo, lepšie neskoro ako nikdy treba sa postaviť do cesty bezočivosti a ľahkomyseľnosti, ľudia si uvedomujú dobro oveľa pomalšie než zlo, ľudské chyby si zaslúžia odpustenie, ľudskému rodu nie je nič drahšie ako deti, minulosť možno skôr karhať, ako napraviť, najpevnejšia je taká vláda, z ktorej majú radosť tí, ktorým vládne, najväčšiemu šťastiu treba najmenej veriť, našu povahu jedine hlad nevie premôcť, nebezpečenstvo v omeškaní, nech je to slovo bez hnevu, nešťastie upozornilo na povinnú úctu k bohom, never prítomnému šťastiu, núdza je poslednou a najmocnejšou zbraňou, od malých vecí často závisí význam veľkých vecí, osud docieli viac, ako ľudské zámery, poznávam osud kartága, pravda môže byť v nebezpečenstve, ale nemožno ju vykynožiť, priateľov treba posudzovať podľa skutkov, nie podľa slov, priateľstvo má byť večné, nenávisť pominuteľná, priemernosť nie je predmetom závisti, tá zvyčajne útočí na vynikajúcich, radšej neskoro ako nikdy, slová znovu nadobudnutá sloboda znejú sladko, slovami možno z malej veci urobiť veľkú, spravidla sa človek rúti do záhuby tým, že sa jej usiluje uniknúť, sprostého budeš môcť poznať podľa hojného smiechu, - strach má veľké oči, strach má vždy sklon vidieť veci horšie, ako sú, taká je prirodzenosť davu: buď ponížene slúži, alebo spupne vládne, úspech je učiteľom hlúpych, v odkladaní je nebezpečenstvo, v priaznivých pomeroch sa nepatrí zaobchádzať s kýmkoľvek spupne alebo hrubo, ani dôverovať šťastiu, keď je neisté, čo prinesie večer, vplyvom zlého spoločníka sa človek dostáva na zlé chodníčky, všetko závisí od vrtkavej chvíľky, výsledok je učiteľom hlupákov, zvyk uľahčuje námahu,