Citáty a múdrosti - Valeriu Butulescu

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Valeriu Butulescu

absencia mozoľov býva niekedy jediným osvedčením o urodzenosti, absolútne isté veci neexistujú, keď hovoríš, že si živý, radšej sa predtým uštipni, aby si človek neprotirečil, potrebuje pevné zásady alebo výbornú pamäť, aby si sa stal prometeom, nestačí, že ťa bolí pečeň, aby sme mohli pocítiť víťazstvo, bijeme tých, ktorých porazili iní, agónia kvetov vo váze naplní izbu vôňou, achiles sa díval nepriateľom priamo do tváre, zraniteľná na ňom bola totiž päta, achiles? jednu pätu si nevedel ochrániť, aj ateizmus má svojich fanatikov, aj dnes položím na papier svoju nudu, pre čitateľov, nech sa nudia aj oni, aj einsteinov mozog obsahoval deväťdesiat percent vody, aj ja som dcérou oceánu, hovorí mláka, aj nevedomosť by sa mala usporiadať podľa abecedy, vznikla by encyklopédia ignoranstva, aj skromnosť má svoju pýchu, aj ten, kto vyrába tiene, potrebuje svetlo, aj v literatúre som inžinier, vyrábam len projekty, aj v radoch priemerných sa vedú boje, o najpriemernejšieho, aj zemiaky v pivnici cítia jar, aj zvon bez srdca treba vypočuť, ak chceš odľahčiť loď, nezačni so záchranným člnom, ak je ľudský život príliš krátky na prečítanie všetkých majstrovských diel, aký zmysel má písať priemerné knihy? ak máte zlé svedomie, dávajte si pozor, aby ste nestratili pamäť, čo keď vám ju niekto nájde? ak na strome zla uvidíš čo len jedného speváčika, potom zahoď sekeru, ak sa chceš povzniesť nad banalitou, najprv musíš do nej preniknúť, ak si zadovážiš psa, zmier sa aj s jeho blchami, ak vietor duje od východu, tráva sa skloní na západ, ak zabiješ hada, padne aj niekoľko stebiel nevinnej trávy, ak zatvoríš oči, nastane noc, ale potom nehľadaj hviezdy, ak život vznikol náhodou, má vôbec zmysel hľadať zmysel života? aká prezieravá bola príroda! ľudský nos bol stvorený tak, aby mohol držať okuliare, akceptujem každú filozofiu, ak je pokropená dobrým vínom, akí ste zlí! napísali ste na studňu h2o a traja filológovia jednoducho zomreli od smädu, ako dobre, že nepoznáme dátum svojej smrti, určite by sme od strachu umreli skôr, ako maliar morí je neprekonateľný, pred jeho obrazmi dostávaš morskú chorobu, ako princ z rozprávky, plecia ako kôň a rozum ako odborový predák, ako prví ohluchnú zvonári, ako sa cítim? ako rok v decembri, ako si dovoľuje nosiť ten istý kožuch ako ja! sťažuje sa manželka pána riaditeľa na striebornú líšku, akým právom sa čestní ľudia miešajú do vnútorných záležitostí zlodejov? ani diabol nie je perfektný, niekedy sa pomýli a vykoná dobrý skutok, ani do čakárne nesmieš hneď vojsť, musíš počkať, ani s dobrotou to netreba preháňať, niekedy sa stromy lámu pod ťarchou plodov, ani zlaté hodinky nemerajú čas pomalšie, archeológovia, na základe jedného črepu zrekonštruujú celú starovekú kuchyňu, až keď som odprisahal, že nevzlietnem, dali mi krídla, bájkarov dvor je plný všelijakých zvierat, bežíš opreteky s vetrom, pretože necítiš búrku, bieda je najlepší bezpečnostný systém, blato nám prekáža až vtedy, keď si zablatíme topánky, boh zmiešal jazyky, aby dal zarobiť prekladateľom,