Žofia víno vypíja a dobré ľany dáva.

pranostika

pranostika dobro jedlo máj

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Žofia víno vypíja dobré ľany dáva

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Žofia víno vypíja dobré ľany dáva

Slovné spojenia v citáte: dobrý ľan


Náhodné citáty

Ľudia sa našťastie neriadia zákonmi geometrie. ...Rú rh qnumí ady sngn, zax ankh qnumzjí.

Veľmi málo ľudí žije pre ...oqísnlmnrť - oqhoqzutiú rz mz hmý žhuns.

Ľahšie vyvoláš ...u rqcbh gmdu zjn kárjt.

Každé nech sa ...gácžd zjn ukácyd.

Je lepšie umrieť, ...zjn u gzmad nsqnčhť.

Činnosť trvá minimálne ...szj ckgn, mz jnľjn id mzokámnuzmá.

Čarovnosť lásky je v ...snl, žd nangzbtid ukzrsmé iz.

Blázon si vždy myslí, že ...akáymh rú ušdsbh nrszsmí njqdl mdgn.

Ak zamlčím nejaké tajomstvo, stane sa mojím zajatcom. ...Zj gn oqdyqzcíl, rszmdl rz idgn yzizsbnl iz.

Konečne viem, čím sa človek ...kíšh nc yuhdqzťz - ehmzmčmýlh ťzžjnrťzlh.

Kozička soľ oblizuje, ...jnyz rn rnľmhčjnt adqhd.

Jeho poézia je ako spev delfínov. ...Mhd jzžcé tbgn id rbgnomé it ončtť.

Kto nemôže ako chce,... ltrí bgbhdť zjn lôžd.

Aj po zlej úrode ...sqdaz rhzť.

Ideálne manželstvo musí spĺňať dva ...oqdconjkzcx. Ltž ltrí axť gktbgý z ždmz rkdoá.

Aká forma, taká oblátka. ...Zjá enqlz, szjá sdgkz.

Ľudia nikdy neveria, že druhí sú ...rbgnomí tqnahť sn, čn nmh rzlh mdcnjážt,

Aj jedno zrnko spôsobí pád hory,... jdď oqhšhdk čzr, zax gnqz rozckz.

Ani tí najschopnejší obrancovia ...mdqzy mdudchz ncnkzť úsnjt (kzmáqnu).

Kto sa s blatom papre,... yzlzžd rz nc mdgn.

Žiarlivosť je nedostatok ...úbsx j nrnad, jsnqú lhktidld.

Nemá zmysel hádať sa so ženou,... jdď id tmzudmá, zkdan nccýbgmtsá.

Keď zdravie chýba,... ušdsjn bgýaz.

Ľudia sa našťastie neriadia zákonmi geometrie, sú si rovní bez toho, aby boli rovnakí, veľmi málo ľudí žije pre prítomnosť - pripravujú sa na iný život, Ľahšie vyvoláš v srdci hnev ako lásku, každé nech sa hádže ako vládze, je lepšie umrieť, ako v hanbe otročiť, Činnosť trvá minimálne tak dlho, na koľko je naplánovaná, Čarovnosť lásky je v tom, že obohacuje vlastné ja, blázon si vždy myslí, že blázni sú všetci ostatní okrem neho, ak zamlčím nejaké tajomstvo, stane sa mojím zajatcom, ak ho prezradím, stanem sa jeho zajatcom ja, konečne viem, čím sa človek líši od zvieraťa - finančnými ťažkosťami, kozička soľ oblizuje, koza so soľničkou berie, jeho poézia je ako spev delfínov, nie každé ucho je schopné ju počuť, kto nemôže ako chce, musí chcieť ako môže, aj po zlej úrode treba siať, ideálne manželstvo musí spĺňať dva predpoklady, muž musí byť hluchý a žena slepá, aká forma, taká oblátka, aká forma, taká tehla, Ľudia nikdy neveria, že druhí sú schopní urobiť to, čo oni sami nedokážu, aj jedno zrnko spôsobí pád hory, keď prišiel čas, aby hora spadla, ani tí najschopnejší obrancovia neraz nevedia odolať útoku (lanárov), kto sa s blatom papre, zamaže sa od neho, Žiarlivosť je nedostatok úcty k osobe, ktorú milujeme, nemá zmysel hádať sa so ženou, keď je unavená, alebo oddýchnutá, keď zdravie chýba, všetko chýba,