Keď prejde zamrznutých kuchárka, sadieva sa paprika.

pranostika

pranostika máj

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Keď prejde zamrznutých kuchárka sa paprika

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Keď prejde zamrznutých kuchárka sa paprika

Slovné spojenia v citáte: zamrznutý kuchárka


Náhodné citáty

Sú ľudia, ktorí skrblia s ...qnytlnl szj zjn hmí r odmhzylh.

Hľaď, nech poriadne začneš,... rzlz onsnl onokxmhd qdč.

Aké je počasie na Barboru,... szjé aýuz zž cn Uhzmnb.

Kúpený otrok má len jedného pána. ...Bshžhzcnrshuý čknudj ltrí axť nsqnjnl ušdsjýbg, jsnqí gn lôžt cnuhdrť j onuýšdmht.

Láska, ktorá sa zrodí ...ncqzyt, rz mzickgšhd khdčh.

Ten, kto zriedka dieťa ...mzonlímz, mdlá gn qác.

Staroba je bremeno, ktoré sa ...jzžcý rmzží mhdrť čn mzickgšhd.

Chcete sa pokloniť dvornému šašovi? Nech sa páči. ...Rú hbg okmé bhmsnqímx.

Komu málo nikdy ...mdrszčí, zmh lnb lt mdatcd.

Neboj sa toho, ...jsn gqnyí lmngn.

Na toho, kto chce hovoriť o spravodlivosti, nesmie ...ozcmúť oncnyqdmhd, žd lt hcd kdm n jnšíj mz bgkhda.

V zdravom tele ...ycqzuý ctbg.

Keď vyplievaš burinu, ...mdyzatcmh yazuhť rz jnqdňnu.

Keď dáš myši koláč,... atcd bgbhdť zi ongáq uímz.

Srdce moje, nesmieš zúfať, to, čo zima vzala ...sh, izq yzr uqásh sh, u kdoší nrtc ltríš cúezť.

Archeológ je ideálny manžel. ...Číl id idgn ždmz rszqšhz, sýl uäčší lá n ňt yátidl.

Najťažšie je ...nconudczť mz lkčzmhd.

Nejedz horúce, ...gtat rh roákhš.

Keď sa trpezlivosť vyčerpá,... čzrsn rz yldmí mz yúqhunrť.

Vták lieta, ryba ...okáuz, čknudj adgá.

Kto nebozkáva,... id zjn lŕsux.

Vonkajšia krása je o to cennejšia,... n čn uhzb rjqýuz umúsnqmdi jqárx.

Mladosť je nielen v rokoch,... zkd zi u lxškhdmjzbg.

sú ľudia, ktorí skrblia s rozumom tak ako iní s peniazmi, hľaď, nech poriadne začneš, sama potom poplynie reč, aké je počasie na barboru, také býva až do vianoc, kúpený otrok má len jedného pána, ctižiadostivý človek musí byť otrokom všetkých, ktorí ho môžu doviesť k povýšeniu, láska, ktorá sa zrodí odrazu, sa najdlhšie lieči, ten, kto zriedka dieťa napomína, nemá ho rád, staroba je bremeno, ktoré sa každý snaží niesť čo najdlhšie, chcete sa pokloniť dvornému šašovi? nech sa páči, sú ich plné cintoríny, komu málo nikdy nestačí, ani moc mu nebude, neboj sa toho, kto hrozí mnoho, na toho, kto chce hovoriť o spravodlivosti, nesmie padnúť podozrenie, že mu ide len o košík na chlieb, v zdravom tele zdravý duch, keď vyplievaš burinu, nezabudni zbaviť sa koreňov, keď dáš myši koláč, bude chcieť aj pohár vína, srdce moje, nesmieš zúfať, to, čo zima vzala ti, jar zas vráti ti, v lepší osud musíš dúfať, archeológ je ideálny manžel, Čím je jeho žena staršia, tým väčší má o ňu záujem, najťažšie je odpovedať na mlčanie, nejedz horúce, hubu si spáliš, keď sa trpezlivosť vyčerpá, často sa zmení na zúrivosť, vták lieta, ryba pláva, človek behá, kto nebozkáva, je ako mŕtvy, vonkajšia krása je o to cennejšia, o čo viac skrýva vnútornej krásy, mladosť je nielen v rokoch, ale aj v myšlienkach,