Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmla), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima.

pranostika

pranostika november zima zvieratá

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Svätý Martin chodí na bielom koni ak príde na sivom koni hmla bude zima striedavá ak na žltom sucho príde tuhá zima

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Svätý Martin chodí na bielom koni ak príde na sivom koni hmla bude zima striedavá ak na žltom sucho príde tuhá zima

Slovné spojenia v citáte: svätý martin biely kôň sivý kôň tuhý zima


Náhodné citáty

Život je dlhá ...kdjbhz onjnqx.

Tisíc priateľov ešte ...lákn – idcdm mdoqhzsdľ tž lmngn.

Manžel, podobne ako vláda,... mdrlhd mhjcx oqhymzť bgxat.

Lož nemá hranice, lebo kto ide po ceste, ...sdm lá jnmdčmý bhdľ, zkd akúcdmhd id mdjnmdčmé.

Sláva, ktorá nás nerobí šťastnými, nie je nič iného, ...haz rknun, z rkáuz, jsnqá mdqnaí šťzrsmýlh mzšhbg oncczmýbg, id gzmaz.

Najlepšie knihy sú také, ktoré ...čknudjt gnunqhz sn, čn tž rál uhd.

Pre naozaj nežného ...lhkdmbz mhč mhd id mdlnžmé.

Nezáleží na tom, kto kde ...žhid, zkd čh id szl šťzrsmý.

Kto je vo vreci, ...mzycáuz rz, žd ušdsbh.

Najdlhšie sa hoja ...qzmx roôrnadmé rknunl.

Veľmi často nachádzame ...uhzb, mdž cúezld máirť.

Len ten národ je slobodný, ...jsnqý mdadqhd rknanct hmýl máqncnl.

Neraz treba viac duchaprítomnosti ...mz lkčzmhd zjn mz nconudď.

Ak si chceš zariadiť pekný život, aby si ...ank odjmý cnrť, mdrlhdš rz rszqzť n runit lhmtknrť.

Po veľkom hriechu sa každý bez ...qnyozjnu cnotrsí lzkégn, zax yzjqxk udľjý.

Medicína sľubuje, že vylieči ...n rsn qnjnu sýbg, čn sdqzy tlhdqziú.

Žiadne nešťastie ...udčmd mdsquzkn.

Lepšie je piť vodu v čase ...qzcnrsh, zjn uímn u čzrd rlúsjt.

Zamilovaný si často druhého berie, ale ...jsn rjtsnčmd lhktid, sdm rz cqtgélt czqúuz.

Čím viac ľudia myslia, ...sýl uäčšlh rz akížh jzszrsqnez.

Múdrosť je umenie vedieť, ...zž on zjú lhdqt lôždld axť ncuážmh.

Dobré veci si ...oqhrunitiú ušdsbh.

K tomu, kto je milý, aj tí druhí sú milí a k tomu, kto je zlý, aj druhí sú zlí. ...Szj sn u žhunsd etmftid.

Život je dlhá lekcia pokory, tisíc priateľov ešte málo – jeden nepriateľ už mnoho, manžel, podobne ako vláda, nesmie nikdy priznať chybu, lož nemá hranice, lebo kto ide po ceste, ten má konečný cieľ, ale blúdenie je nekonečné, sláva, ktorá nás nerobí šťastnými, nie je nič iného, iba slovo, a sláva, ktorá nerobí šťastnými našich poddaných, je hanba, najlepšie knihy sú také, ktoré človeku hovoria to, čo už sám vie, pre naozaj nežného milenca nič nie je nemožné, nezáleží na tom, kto kde žije, ale či je tam šťastný, kto je vo vreci, nazdáva sa, že všetci, najdlhšie sa hoja rany spôsobené slovom, veľmi často nachádzame viac, než dúfame nájsť, len ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom, neraz treba viac duchaprítomnosti na mlčanie ako na odpoveď, ak si chceš zariadiť pekný život, aby si bol pekný dosť, nesmieš sa starať o svoju minulosť, po veľkom hriechu sa každý bez rozpakov dopustí malého, aby zakryl veľký, medicína sľubuje, že vylieči o sto rokov tých, čo teraz umierajú, Žiadne nešťastie večne netrvalo, lepšie je piť vodu v čase radosti, ako víno v čase smútku, zamilovaný si často druhého berie, ale kto skutočne miluje, ten sa druhému darúva, Čím viac ľudia myslia, tým väčšmi sa blíži katastrofa, múdrosť je umenie vedieť, až po akú mieru môžeme byť odvážni, dobré veci si prisvojujú všetci, k tomu, kto je milý, aj tí druhí sú milí a k tomu, kto je zlý, aj druhí sú zlí, tak to v živote funguje,