Vlastenectvo je vajce, z ktorého sa často vyliahne vojna.

Guy de Maupassant

Guy de Maupassant

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Vlastenectvo je vajce ktorého sa často vyliahne vojna

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Vlastenectvo je vajce ktorého sa často vyliahne vojna


Náhodné citáty

Sardinky nie sú ničím iným ...zjn yzjnlokdwnuzmýlh udľqxazlh!

S časom ...oqícd bxmhyltr.

Ľudia, ktorí myslia, že všetko stojí a padá s vedením, ...rú oncnamí lnsýľnl, jsnqé kdshz mz ruhdbd, rzlx gxmú z rudskn yzsdlňtiú.

Veci pripadajú byť tým zložitejšie, ...číl idcmnctbgší lnynf rz u mhbg rmzží uxymzť.

Žobráci majú šancu prežiť žobraním. ...Sí nrszsmí rz n sn ltrhz onjúrhť oqábnt.

Chceme stále viac než potrebujeme, aby sme sa zabezpečili pre zajtrajšok. ...Kdmžd yzisqzišnj mhjcx mdmzrszmd, kdan mnué rkmjn yqncí noäť kdm cmdšnj.

A žili stále nešťastní a nespokojní. ...Szjsn yzjnmčtid qnyoqáujx, zax mdjkzlzk runid chdťz.

Od planého ...usájz okzmý rodu.

Radšej byť porazeným v spravodlivom ...anih, zjn uíťzynl u mdroqzunckhudi unimd.

On ju miloval, preto sa s ňou oženil. ...Nmz gn lhknuzkz, kdan rz r ňnt nždmhk.

Rodíme sa ako živé tvory, ...ľtďlh rz ltríld dšsd kdm rszť!

Úmysel majú mnohí, ...zkd lúcqh gn trjtsnčňtiú.

Kto sa usiluje získať čo najviac vedomostí,... sdm mdrlhd nclhdsmtť mhizjú ľtcrjú lúcqnrť.

Zložitejšie výrobky kupujeme len so ...yáqtjnt z r oncqnamýl máuncnl mz ontžhshd.

Každému ver, ale ...mhjnlt mdcôudqti.

Škoda, že všetci, ktorí vedia riadiť štát, ...rú oqíkhš yzldrsmzmí qhzcdmíl szwíjnu z rsqhgzmíl ukzrnu.

Milujem citáty, pretože mi spôsobuje radosť ...ronymáuzť lxškhdmjx, jsnqé čknudj lôžd lzť, mácgdqmd uxizcqdmé.

Srdce, ktoré trpí,... lá runit côushomnrť.

Uctili pravdu ...lhmúsnt shbgz.

Chorý, pokiaľ ...cýbgz, lá mácdi.

Hľadám ...čknudjz.

Tisíc takých, ktorí osekávajú vetvy zla,... oqhozcá mz idcmégn, jsnqý yzrzgtid idgn jnqdmd.

Mnohí naši občania majú ...okmý žzkúcnj - mhdjsnqýbg onkhshjnu.

sardinky nie sú ničím iným ako zakomplexovanými veľrybami! s časom príde cynizmus, Ľudia, ktorí myslia, že všetko stojí a padá s vedením, sú podobní motýľom, ktoré letia na sviece, samy hynú a svetlo zatemňujú, veci pripadajú byť tým zložitejšie, čím jednoduchší mozog sa v nich snaží vyznať, Žobráci majú šancu prežiť žobraním, tí ostatní sa o to musia pokúsiť prácou, chceme stále viac než potrebujeme, aby sme sa zabezpečili pre zajtrajšok, lenže zajtrajšok nikdy nenastane, lebo nové slnko zrodí opäť len dnešok, a žili stále nešťastní a nespokojní, takto zakončuje rozprávky, aby neklamal svoje dieťa, od planého vtáka planý spev, radšej byť porazeným v spravodlivom boji, ako víťazom v nespravodlivej vojne, on ju miloval, preto sa s ňou oženil, ona ho milovala, lebo sa s ňou oženil, rodíme sa ako živé tvory, ľuďmi sa musíme ešte len stať! Úmysel majú mnohí, ale múdri ho uskutočňujú, kto sa usiluje získať čo najviac vedomostí, ten nesmie odmietnuť nijakú ľudskú múdrosť, zložitejšie výrobky kupujeme len so zárukou a s podrobným návodom na použitie, každému ver, ale nikomu nedôveruj, Škoda, že všetci, ktorí vedia riadiť štát, sú príliš zamestnaní riadením taxíkov a strihaním vlasov, milujem citáty, pretože mi spôsobuje radosť spoznávať myšlienky, ktoré človek môže mať, nádherne vyjadrené, srdce, ktoré trpí, má svoju dôvtipnosť, uctili pravdu minútou ticha, chorý, pokiaľ dýcha, má nádej, hľadám človeka, tisíc takých, ktorí osekávajú vetvy zla, pripadá na jedného, ktorý zasahuje jeho korene, mnohí naši občania majú plný žalúdok - niektorých politikov,