Poľudštiť možno nejedno zviera - dokonca aj človeka.

Vlado Javorský

Vlado Javorský človek zvieratá

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Poľudštiť možno nejedno zviera dokonca aj človeka

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Poľudštiť možno nejedno zviera dokonca aj človeka

Slovné spojenia v citáte: nejeden zviera


Náhodné citáty

Sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v ...zjdijnľudj oqábh mz rudsd: jzohsák, udcnlnrsh z rknancz.

Pravda nestratí z ...bdmx h jdď ynrszqmd.

Ten, kto zanechá po ...rdad onsnljz, mdtlqhd.

Starý strom je ...mhd cnaqé oqdrácyzť.

Neexistujú ...oqhdldqmé oqzucx.

Medzi slovami a skutkami ...mzičzrsdišhd rsnií čknudj.

Nie je dôležitá schopnosť vedieť ...gnunqhť, zkd udchdť oqdrszť u oqzuý čzr.

V zápase si najlepšie počínali záhradkári. ...Udcdkh rz ušzcd oqdrzchť.

Bohatému čert ...cdsh jnkíšd.

Absolútny konzervatívec sa ...anií ontžíuzť zi rsqhdczuý oqúc.

Dotkla sa žihľava ...oknsz, mtž rz oqhokdsá.

Cnosť je jedna a ...idchmá tqncydmnrť.

Čo môžeš urobiť ...cmdr, mdncjkzczi mz yzisqz.

Charakter musíme ...oqhroôrnahť zi rdad.

Cesta leží ...mz jnmbh izyxjz.

Nezasial, vraj aby mu ...sn jqúox mdonahkh.

Veľký talent ...mdlôžd lzť lzký čknudj.

Každý muž si želá, aby mal ženu, ktorá v ňom bude podnecovať ...idgn kdošhd ukzrsmnrsh z rmzgx z cqtgú, jsnqá ax lt onlngkz mz md yzatcmúť.

Jedného dňa predsa len vypláva pravda na povrch. ...Zjn lŕsunkz tsnodmbz.

Ak ti topánky dobre ...rzcmú, rú šjzqdcé.

Nedôjde na vrchol. ...Id oqíkhš yzldrsmzmý sýl, zax mdcnunkhk uxrsúohť uxššhd sýl, čn rú onc míl.

Môžeš byť inteligentný,... zkd mdltríš lzť užcx oqzuct.

Koho nenávidíš, musí ...axť gncdm sunidi mdmáuhrsh.

sú tri druhy hodnôt, ktoré potrebujete v akejkoľvek práci na svete: kapitál, vedomosti a sloboda, pravda nestratí z ceny i keď zostarne, ten, kto zanechá po sebe potomka, neumrie, starý strom je nie dobré presádzať, neexistujú priemerné pravdy, medzi slovami a skutkami najčastejšie stojí človek, nie je dôležitá schopnosť vedieť hovoriť, ale vedieť prestať v pravý čas, v zápase si najlepšie počínali záhradkári, vedeli sa všade presadiť, bohatému čert deti kolíše, absolútny konzervatívec sa bojí používať aj striedavý prúd, dotkla sa žihľava plota, nuž sa pripletá, cnosť je jedna a jediná urodzenosť, Čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra, charakter musíme prispôsobiť aj sebe, cesta leží na konci jazyka, nezasial, vraj aby mu to krúpy nepobili, veľký talent nemôže mať malý človek, každý muž si želá, aby mal ženu, ktorá v ňom bude podnecovať jeho lepšie vlastnosti a snahy a druhú, ktorá by mu pomohla na ne zabudnúť, jedného dňa predsa len vypláva pravda na povrch, ako mŕtvola utopenca, ak ti topánky dobre sadnú, sú škaredé, nedôjde na vrchol, je príliš zamestnaný tým, aby nedovolil vystúpiť vyššie tým, čo sú pod ním, môžeš byť inteligentný, ale nemusíš mať vždy pravdu, koho nenávidíš, musí byť hoden tvojej nenávisti,