Ak nechceš prísť o priateľa, nepýtaj od neho peniaze.

turecké príslovie

turecké príslovie peniaze priateľstvo

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Ak nechceš prísť priateľa nepýtaj od neho peniaze

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Ak nechceš prísť priateľa nepýtaj od neho peniaze


Náhodné citáty

Ak králikovi stále nahovárate,... žd id oqzrzťnl, yzčmd juíjzť.

V živote človeka je spolu päť alebo šesť nezabudnuteľných dni. ...Nrszsmé rú cn ončst.

Čokoľvek si ľudská myseľ dokáže ...oqdcrszuhť z čnlt cnjážd tudqhť, sn cnjážd trjtsnčmhť.

Čistota ...onk žhunsz.

Zažni mu o poludní ...ruhdbt, z oqdcrz sh mdtudqí.

Stupňovanie prepychu: vlastné ...ztsn, ukzrsmá uhkz, ukzrsmý máynq.

Obchoduj cez deň tak, aby ...rh u mnbh lngnk onjnimd rozť.

Ak chceš dosiahnuť najvyššie miesto, nie je ...gzmant yzrszuhť rz mz cqtgnl, zkdan zi mz sqdťnl.

Na čo človek vo dne myslí,... n snl rz lt u mnbh rmíuz.

Najkrajšia mladosť je mladosť ...ctbgz un bguíkh, jdď tž mhd rld lkzcí.

Kde je viac ľudí,... szl id úrodbg.

Všetok pokrok sa zakladá na všeobecne vrodenej ...súžad jzžcégn nqfzmhylt žhť mzc runid oqnrsqhdcjx.

Slzami smäd ...mdtgzríš.

Kde je jedna ...ahdcz, id h cqtgá.

Nie každá salva ...yudrstid qdunkúbht

Mier, to je len šlendriánstvo,... zž unimz mzrsnkí onqhzcnj.

Nič na svete nie ...id adyuýymzlmé.

Nebolo by nič napísané, keby každý čakal, až bude ...udchdť oírzť szj cnjnmzkd, zax mz snl mhjsn mdlngnk máirť bgxahčjx.

Uvažovať veľmi dopredu je často iba ...roôrna, zjn rh ongnckmdišíl roqzuhť žhuns.

S každou vysokou požiadavkou, ktorej ...rz uycáld, már notrsí idcdm zmidk.

Pretože je horšie zákonom neveriť, ako ...udqhť, roqáuzild rz mzunmnj szj, zjn oqdcohrtiú.

Stará sa už čo s ...sdľzťnl, z mdlá dšsd jqzut.

Aj z tej najväčšej ...oqzucx rz mzonjnm rszmd jkhšé.

ak králikovi stále nahovárate, že je prasaťom, začne kvíkať, v živote človeka je spolu päť alebo šesť nezabudnuteľných dni, ostatné sú do počtu, Čokoľvek si ľudská myseľ dokáže predstaviť a čomu dokáže uveriť, to dokáže uskutočniť, Čistota pol života, zažni mu o poludní sviecu, a predsa ti neuverí, stupňovanie prepychu: vlastné auto, vlastná vila, vlastný názor, obchoduj cez deň tak, aby si v noci mohol pokojne spať, ak chceš dosiahnuť najvyššie miesto, nie je hanbou zastaviť sa na druhom, alebo aj na treťom, na čo človek vo dne myslí, o tom sa mu v noci sníva, najkrajšia mladosť je mladosť ducha vo chvíli, keď už nie sme mladí, kde je viac ľudí, tam je úspech, všetok pokrok sa zakladá na všeobecne vrodenej túžbe každého organizmu žiť nad svoje prostriedky, slzami smäd neuhasíš, kde je jedna bieda, je i druhá, nie každá salva zvestuje revolúciu mier, to je len šlendriánstvo, až vojna nastolí poriadok, nič na svete nie je bezvýznamné, nebolo by nič napísané, keby každý čakal, až bude vedieť písať tak dokonale, aby na tom nikto nemohol nájsť chybičky, uvažovať veľmi dopredu je často iba spôsob, ako si pohodlnejším spraviť život, s každou vysokou požiadavkou, ktorej sa vzdáme, nás opustí jeden anjel, pretože je horšie zákonom neveriť, ako veriť, správajme sa navonok tak, ako predpisujú, stará sa už čo s teľaťom, a nemá ešte kravu, aj z tej najväčšej pravdy sa napokon stane klišé,