Nikomu nepadajú pečené holuby do úst.

slovenské príslovie

slovenské príslovie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Nikomu nepadajú pečené holuby do úst

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Nikomu nepadajú pečené holuby do úst

Slovné spojenia v citáte: pečený holub


Náhodné citáty

Tam, kde sa nič nedeje,... lmngn rz qnyoqáuz.

Aké to časy,... zjé sn lqzux!

Povedz mi, čo ješ ...z iz Sh onuhdl, jsn rh.

Pokojnú myseľ nájdeš ...u úoqhlmnrsh z onbshunrsh.

Keď máš veľkú krivdu, ...uxqnumzi rz, jdď láš lzkú, mdbgzi szj.

Čaká na smrť ako ...ozuúj u šjáqd mz ltbgt.

Je jedno dobro, ktoré je príčinou a ...yáqtjnt ronjnimégn žhunsz - côudqz u rdaz rzlégn.

Nič nie je natoľko pokazené,... zax rz sn mdlngkn jzyhť ďzkdi.

Láska, takisto ako oheň, nemôže existovať bez ...trszuhčmégn ongxat z tlhdqz, kdm čn oqdrszmd cúezť z aáť rz.

Manažovanie času je nezmysel. ...Čzr snshž mdlôždsd yldmdžnuzť, haz uzšd roqáuzmhd.

Moderný vek sa skončil. ...Yzčímz rz rsqdcnudj šodbhzkhrsnu. Cmdr id zi jqdsém šodbhzkhynuzmý.

Hneď za géniom má ...mzinrsqdiší yqzj mdmáuhrť.

Tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, ...ymzldmá suqchť, žd uhcí uhzb sdm, jsn uhcí cuniln.

Sú dvaja nepriatelia ...kárjx: unimz z lhdq.

Deň rozomletý je hodinami v ópiový prach, náš život je nervózny telefón, ktorý zvoní príliš často za minútu. ...Lhdrsn rknu ončtidš haz uychzkdmé, mdizrmé gtčzmhd cqôsnu.

Čo robia opozičné ...ynrjtodmhz? ODMHZ! ODMHZ! ODMHZ!

Nedvíhaj si vyššie ...mnr zjn gkzut.

Každý, koho v živote stretnem, ma v ...mhdčnl oqduxštid z oqdsn rz nc mdgn tčíl.

Slzy starcov sú práve také ...rsqzšmé, zjn rkyx cdsí rú oqhqncydmé.

Politické minimum? ...Tl! Tl! Tl!

Pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa - to, čo sa zdalo ...oqhdozrťnt, rsáuz rz oqhdrsnqnl rknancx z yczmkhuá mhčnsz rz oqdlhdňz mz sn, y čngn rz mál oqhgnuáqz ztsdmshbjé axshd.

Niektorí ľudia sú ako odrhovačky,... jsnqé rz rohduziú kdm yzčzr.

Viete, že aj zákony džungle ...rz oíšt ytazlh h mdbgszlh?

tam, kde sa nič nedeje, mnoho sa rozpráva, aké to časy, aké to mravy! povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si, pokojnú myseľ nájdeš v úprimnosti a poctivosti, keď máš veľkú krivdu, vyrovnaj sa, keď máš malú, nechaj tak, Čaká na smrť ako pavúk v škáre na muchu, je jedno dobro, ktoré je príčinou a zárukou spokojného života - dôvera v seba samého, nič nie je natoľko pokazené, aby sa to nemohlo kaziť ďalej, láska, takisto ako oheň, nemôže existovať bez ustavičného pohybu a umiera, len čo prestane dúfať a báť sa, manažovanie času je nezmysel, Čas totiž nemôžete zmenežovať, iba vaše správanie, moderný vek sa skončil, začína sa stredovek špecialistov, dnes je aj kretén špecializovaný, hneď za géniom má najostrejší zrak nenávisť, tvrdiť, že alkoholizmus prispieva ku genialite, znamená tvrdiť, že vidí viac ten, kto vidí dvojmo, sú dvaja nepriatelia lásky: vojna a mier, deň rozomletý je hodinami v ópiový prach, náš život je nervózny telefón, ktorý zvoní príliš často za minútu, miesto slov počuješ iba vzdialené, nejasné hučanie drôtov, Čo robia opozičné zoskupenia? penia! penia! penia! nedvíhaj si vyššie nos ako hlavu, každý, koho v živote stretnem, ma v niečom prevyšuje a preto sa od neho učím, slzy starcov sú práve také strašné, ako slzy detí sú prirodzené, politické minimum? um! um! um! pád z výšky istôt, ktoré boli aj tak klamné, stáva sa schopnosťou vznášať sa - to, čo sa zdalo priepasťou, stáva sa priestorom slobody a zdanlivá ničota sa premieňa na to, z čoho sa nám prihovára autentické bytie, niektorí ľudia sú ako odrhovačky, ktoré sa spievajú len začas, viete, že aj zákony džungle sa píšu zubami i nechtami?