Citáty a múdrosti - Homér

Múdrosti: citáty osobností, príslovia, výroky ľudí, porekadlá, pranostiky. Zbierka múdrych viet pre povzbudenie, motiváciu aj voľné chvíle. Nájdete tu zaujímavé citáty múdrych osobností na zamyslenie.

všetky múdrosti Homér

ak sa zahľadíš do vlniacich sa vôd mora jasným, neskaleným zrakom, tak uzrieš v každej vlne odraz najvyššej pravdy a krásy, bohatstvo sa nedostáva vždy k najlepším, čítaj správne prítomnosť a kráčaj s budúcnosťou, hlas ľudu – hlas boží, každý, kto má dobré srdce v tele, ctí si svoju ženu a nežne ju chráni, kde je viac ľudí, tam je úspech, keď sa to už stalo, i blázon zmúdrie, ľahká je úloha, keď o drinu sa delia mnohí, múdro sa rozhodnúť, trpezlivo vykonávať, muž sa má vyznať v hrách, pravý muž nepozná predsa väčšej slávy než z víťazstva vlastných rúk a nôh, na svete niet nič slabšie ako muž, nešťastím predčasne vädnú smrteľníci, nie je nič vznešenejšie a nádhernejšie, ako dvaja manželia, ktorí sú vnútorne jednotní, niet väčšej slávy pre človeka, než skrze cvičené ruky a nohy, radšej byť žobrákom na zemi, ako kráľom v ríši tieňov, sebadôvera je základom sebaúcty, šťastie je to jediné, čo môžeme dávať bez toho, aby sme ho mali, v mladosti a kráse je zriedka múdrosť, veľa hovoriť a veľa povedať nie je to isté, videl mestá, mnohých ľudí a poznal ich mravy, všetkého sa človek nasýti, aj samého spánku a lásky, základom charakteru je sila vôle, žiaľu sa človek rýchlo nasýti,