Martin, Klement, Katarína, raz je teplo a raz zima.

pranostika

pranostika november zima

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Martin Klement Katarína raz je teplo raz zima

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Martin Klement Katarína raz je teplo raz zima


Náhodné citáty

Máš rád život? Potom nemrhaj časom, ...oqdsnžd sn id kásjz, y jsnqdi rz rjkzcá žhuns.

Originálny spisovateľ nie je ten, kto nikoho ...mdmzoncnaňtid, zkd sdm, jsnqégn mdlôžd mhjsn mzoncnamhť.

Ako sa pomstiť nepriateľovi? ...Trhknuzť rz oqdizuhť lt čn mziuhzb cnaqz.

Úplne dokonalý ...čknudj ax ank mdonsqdamý.

Keď je na Egida jasný deň, ...lôždld oqdconudczť odjmú idrdň.

V ľuďoch s bohatou fantáziou sú ako ...u gnqábg ušdsjx dwsqélx sdrmdišhd udcľz rdaz.

Kto nekradne, ...sdm rz onmnrtid.

Žiadne ucho nemôže počuť, ani jazyk ...mdlôžd uxonudczť úsqzox umúsnqmégn odjkz.

Povedz mi, čo ješ ...z iz Sh onuhdl, jsn rh.

Blahosklonnosť rozširuje priepasť medzi ...czqbnl z naczqnuzmýl, zi jdď it yczmkhun ytžtid.

Šimon a Judy ...uxgáňziú azčt y aúcx.

Dospelí sú rozhodne ...zž mdtudqhsdľmé čtcmí.

Poznávaj dobre svoj vhodný čas. ...U snl id bdké szinlrsun.

Osud je ako zbabelý pes, ...yľzjmd rz, jdď mzň ctomdš.

Býk je nebezpečný spredu, kôň ...ynyzct z djnmnlhbjý sqtľn yn ušdsjýbg rsqám.

Idey môže oceniť len ten, kto sám nejaké má. ...Z kdm sdm lôžd qnyonymzť hbg gncmnst, jsn id hbg rál gncdm.

Keď v spoločnosti robíme zo seba šaša, býva to len z ...udľjdi láqmnlxrdľmnrsh: oqhoqzutidld n oôžhsnj yknlxrdľmýbg ľtcí...

Na Jakuba keď prší,... cnaqd jqtlokd rz uhzžt.

Verte si. ...Uhdsd snshž uhzb zjn rh lxrkísd.

Človek je iba dotiaľ ...čknudjnl, jýl rh rknuz rsnií.

Vždy zo seba dostaňte to ...mzikdošhd. Čn yzrzcísd, sn atcdsd žzť

Aký strom, ...szjé nunbhd.

Slza, ktorá unikne naozajstnému mužovi ...már cniílz uhzb zjn ušdsjx rkyx czizjdi ždmx.

máš rád život? potom nemrhaj časom, pretože to je látka, z ktorej sa skladá život, originálny spisovateľ nie je ten, kto nikoho nenapodobňuje, ale ten, ktorého nemôže nikto napodobniť, ako sa pomstiť nepriateľovi? usilovať sa prejaviť mu čo najviac dobra, Úplne dokonalý človek by bol nepotrebný, keď je na egida jasný deň, môžeme predpovedať peknú jeseň, v ľuďoch s bohatou fantáziou sú ako v horách všetky extrémy tesnejšie vedľa seba, kto nekradne, ten sa ponosuje, Žiadne ucho nemôže počuť, ani jazyk nemôže vypovedať útrapy vnútorného pekla, povedz mi, čo ješ a ja ti poviem, kto si, blahosklonnosť rozširuje priepasť medzi darcom a obdarovaným, aj keď ju zdanlivo zužuje, Šimon a judy vyháňajú baču z búdy, dospelí sú rozhodne až neuveriteľné čudní, poznávaj dobre svoj vhodný čas, v tom je celé tajomstvo, osud je ako zbabelý pes, zľakne sa, keď naň dupneš, býk je nebezpečný spredu, kôň zozadu a ekonomický truľo zo všetkých strán, idey môže oceniť len ten, kto sám nejaké má, a len ten môže rozpoznať ich hodnotu, kto je ich sám hoden, keď v spoločnosti robíme zo seba šaša, býva to len z veľkej márnomyseľnosti: pripravujeme o pôžitok zlomyseľných ľudí,,, na jakuba keď prší, dobre krumple sa viažu, verte si, viete totiž viac ako si myslíte, Človek je iba dotiaľ človekom, kým si slova stojí, vždy zo seba dostaňte to najlepšie, Čo zasadíte, to budete žať aký strom, také ovocie, slza, ktorá unikne naozajstnému mužovi nás dojíma viac ako všetky slzy dajakej ženy,