Každý peň chce mať doma živú jedličku.

Marián Palko

Marián Palko

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Každý peň chce mať doma živú jedličku

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Každý peň chce mať doma živú jedličku

Slovné spojenia v citáte: živý jedlička


Náhodné citáty

Choroba Slovákov ...- cnaqé rqcbd.

Vyššie nosa ...gtat mnrí.

Skúsenosť spočíva v tom, že ...rz cnyuhdld mhdčn, čn mdbgbdld udchdť.

Slovensko je maličké. ...Zkd shd zrsqnmnlhbjé bdmx...

Samá hora proti sebe ...rdjdqd onqhrjn cáuz.

Čakať na šťastie je ...sn hrsé zjn čzjzť mz rlqť.

Kto v dobrom prichádza,... mhd id oqdaxsnčmý.

Kvety umenia ...mdqzrsú u rjkdmíjt.

Pravda ostane pravdou, ...gnb rz h cn jqobnu natid.

Ministri padajú ako chlieb s ...lzrknl, naxčzimd mz cnaqú rsqzmt.

Majetok tvojej manželky ...id užcx uäčší zjn suni.

Keď má žena krásne ...ytax, ušdsjélt rz rldid.

Vyvaľo...uzť nčh.

Zbystriť vnímavosť môže ...mhdkdm nrnamý yátidl, zkd zi kárjz.

Čo už môžeme nazvať svojim vlastným okrem energie, sily a vôle! Keby som mohol ...onudczť, čn ušdsjn rnl oqduyzk nc runihbg udľjýbg oqdcbgncbnu z uqrsnumíjnu, udľz ax sngn mdynrszkn.

Staré zrkadlá sú k nám ...ygnuhduzudišhd tž sngn uhcdkh udľz.

Je nepríjemné žiť s pocitom, ...žd y lôign uíťzyrsuz mhdjngn onqzyí.

Nelapaj žrebca ...yz jnoxsn.

Rečami ešte nikto ...máš ruds mdyldmhk.

Aký je deň Nového ...qnjz, szjý atcd bdký qnj.

Najlepší náterový ...lzsdqhák id rknun.

Na múdrych ľuďoch ...rsnií ruds z mz akáymnbg slz.

Ľudia so srdcom na pravom ...lhdrsd rú uyábmnrťnt.

choroba slovákov - dobré srdce, vyššie nosa hubu nosí, skúsenosť spočíva v tom, že sa dozvieme niečo, čo nechceme vedieť, slovensko je maličké, ale tie astronomické ceny,,, samá hora proti sebe sekere porisko dáva, Čakať na šťastie je to isté ako čakať na smrť, kto v dobrom prichádza, nie je prebytočný, kvety umenia nerastú v skleníku, pravda ostane pravdou, hoc sa i do krpcov obuje, ministri padajú ako chlieb s maslom, obyčajne na dobrú stranu, majetok tvojej manželky je vždy väčší ako tvoj, keď má žena krásne zuby, všetkému sa smeje, vyvaľovať oči, zbystriť vnímavosť môže nielen osobný záujem, ale aj láska, Čo už môžeme nazvať svojim vlastným okrem energie, sily a vôle! keby som mohol povedať, čo všetko som prevzal od svojich veľkých predchodcov a vrstovníkov, veľa by toho nezostalo, staré zrkadlá sú k nám zhovievavejšie už toho videli veľa, je nepríjemné žiť s pocitom, že z môjho víťazstva niekoho porazí, nelapaj žrebca za kopyto, rečami ešte nikto náš svet nezmenil, aký je deň nového roka, taký bude celý rok, najlepší náterový materiál je slovo, na múdrych ľuďoch stojí svet a na bláznoch tma, Ľudia so srdcom na pravom mieste sú vzácnosťou,