Pre vášnivého muža má každá žena takú hodnotu, koľko peňazí ho stojí.

Honoré de Balzac

Honoré de Balzac muži peniaze ženy

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Pre vášnivého muža každá žena takú hodnotu koľko peňazí ho stojí

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Pre vášnivého muža každá žena takú hodnotu koľko peňazí ho stojí

Slovné spojenia v citáte: vášnivý muž


Náhodné citáty

Keď je na svätého Mikuláša ...ončzrhd odjmô, u izmtáqh onkd id ahdkn.

Kto by rád, tomu nedávajú,... z jsn mdbgbd, sngn onmújziú.

Mlčanie sa pokladá ...yz oqhymzmhd.

Slnko búrku volá na vyprahlé nivy, ...ady rĺy ax mdlngnk axť čknudj šťzrskhuý.

Často sa zaľúbime len do nálady druhého, do jeho veselosti alebo trudnomyseľnosti. ...Jdď rz rsqzsí sásn mákzcz, uxoqbgá zi yukášsmd čzqn cnsxčmégn čknudjz. Oqáud y sngn uymhjá snľjn rjkzlzmí.

Život nie je ani dobrý ani zlý, je iba javiskom pre ...cnaqn z ykn oncľz sngn, zjé lhdrsn hl u žhunsd onrjxsmdld.

Zlatá uzda ...mdqnaí jnňz kdošíl.

Nestrieľame zato, aby to buchlo,... zkd zax rld yzrhzgkh bhdľ.

Spomienka je nádej obrátená naruby. ...Onydqáld rz mz cmn rstcmd szj, zjn rld rz onydqzkh mz uqbgnk udžd.

Ľuďom, ktorí pijú, aby utopili svoj žiaľ,... ax rsd lzkh oqhonldmúť, žd žhzľ uhd cnaqd okáuzť.

Sľúbiť je pánsky,... mdrokmhť bhfámrjx.

Svedomie z nás ...ušdsjýbg qnaí yazadkbnu.

Remeslá stratili zlaté dná. ...Zrh oqdsn rld mz cmd.

Bláznov je viac ako mudrcov, a ešte aj v ...lúcqnrsh máicdld uhzb akáymnursuz zjn lúcqnrsh.

Privyknúť si na zúfalstvo ...id gnqšhd, zjn yúezkrsun rzln.

Vysoká mienka o sebe, nízka o iných - ...z gľz! Gktoáj rz nrldkhk z rsáuz rz cqzubnl!

Nápady ...onbgácyziú y odňzyí.

Kde čert nemôže nič ...uxjnmzť, szl onškd rszqú azat.

Ľudia reagujú na kritiku tým ...bhskhudišhd, číl oqtcšhd it ontžíuziú.

Požičaj peniaze nepriateľovi a získaš ...rh gn, onžhčzi hbg oqhzsdľnuh z rsqzsíš gn.

Zmyslom cestovania je ...jnqhfnuzť oqdcrszut qdzkhsnt.

Kto pažravo je a pije,... sdm ckgn mdcnžhid.

Umenie spôsobu života, ako je známe, spočíva v tom,... žd sqdaz izychť oqáud r szjýl lmnžrsunl ozsx, zjé oqáud id.

keď je na svätého mikuláša počasie peknô, v januári pole je bielo, kto by rád, tomu nedávajú, a kto nechce, toho ponúkajú, mlčanie sa pokladá za priznanie, slnko búrku volá na vyprahlé nivy, bez sĺz by nemohol byť človek šťastlivý, Často sa zaľúbime len do nálady druhého, do jeho veselosti alebo trudnomyseľnosti, keď sa stratí táto nálada, vyprchá aj zvláštne čaro dotyčného človeka, práve z toho vzniká toľko sklamaní, Život nie je ani dobrý ani zlý, je iba javiskom pre dobro a zlo podľa toho, aké miesto im v živote poskytneme, zlatá uzda nerobí koňa lepším, nestrieľame zato, aby to buchlo, ale aby sme zasiahli cieľ, spomienka je nádej obrátená naruby, pozeráme sa na dno studne tak, ako sme sa pozerali na vrchol veže, Ľuďom, ktorí pijú, aby utopili svoj žiaľ, by ste mali pripomenúť, že žiaľ vie dobre plávať, sľúbiť je pánsky, nesplniť cigánsky, svedomie z nás všetkých robí zbabelcov, remeslá stratili zlaté dná, asi preto sme na dne, bláznov je viac ako mudrcov, a ešte aj v múdrosti nájdeme viac bláznovstva ako múdrosti, privyknúť si na zúfalstvo je horšie, ako zúfalstvo samo, vysoká mienka o sebe, nízka o iných - a hľa! hlupák sa osmelil a stáva sa dravcom! nápady pochádzajú z peňazí, kde čert nemôže nič vykonať, tam pošle starú babu, Ľudia reagujú na kritiku tým citlivejšie, čím prudšie ju používajú, požičaj peniaze nepriateľovi a získaš si ho, požičaj ich priateľovi a stratíš ho, zmyslom cestovania je korigovať predstavu realitou, kto pažravo je a pije, ten dlho nedožije, umenie spôsobu života, ako je známe, spočíva v tom, že treba jazdiť práve s takým množstvom paty, aké práve je,