Ak dnes hovorí muž žene vulgárnosti, je to sexuálne obťažovanie a stojí ho to pár sto tisíc. Ak hovorí žena vulgárnosti mužovi, tak je to iba za stovku za minútu.

Murphyho zákon

Murphyho zákon muži sex ženy

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Ak dnes hovorí muž žene vulgárnosti je to sexuálne obťažovanie stojí ho to pár sto tisíc Ak hovorí žena vulgárnosti mužovi tak je to iba za stovku za minútu

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Ak dnes hovorí muž žene vulgárnosti je to sexuálne obťažovanie stojí ho to pár sto tisíc Ak hovorí žena vulgárnosti mužovi tak je to iba za stovku za minútu

Slovné spojenia v citáte: sexuálny obťažovanie


Náhodné citáty

Urban krásny, vyjasnený,... gnimýl uímnl már ncldmí.

U špatnej hlavy sa ...zmh mngx mdlziú cnaqd.

Sú ľudia, ktorí sa vzdajú svojej ...nrnamnrsh, zax rz tokzsmhkz hbg nrnaz.

Ťažko povedať, nakoľko si nakloní ...oqhzydň ľtcí uľúcmz z kárjzuá qdč.

Vo všeobecnosti je meštiak veľmi hlúpy, ale má um akýsi kratučký, akoby úryvkovitý. ...Lá úžzrmd udľz gnsnuýbg onilnu oqhoqzudmýbg cn yárnax zjn cqduz mz yhlt z nm uážmd yzlýšľz oqdžhť r mhlh gnbh zi shríb qnjnu.

Ženy sú ako fotografie: existuje hlupák, ktorý si úzkostlivo ...tbgnuáuz nqhfhmák, yzshzľ čn šhjnumí ľtchz rh ldcyh rdant oncdkhz jóohd.

Čítať bez rozmýšľania,... id, zjn idrť ady sqáudmhz.

Prázdne vrece ...rsáť mdatcd.

Statočnosť káže nerušiť raz dané slovo. ...Lúcqnrť jážd mhjcx sn rknun mdcáuzť.

Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo ...ax hl Ang oqdtjáyzk, jdax rz lt bdkjnl ncnuyczkh.

Díva sa na zápas a ...qzcí: bgxť gn yz mngt.

Žijeme ako bratia. ...Mzlhdrsn sngn, zax rld žhkh zjn ľtchz...

Nikomu nepadajú ...odčdmé gnktax cn úrs.

Uznanie pomáha umeniu. ...Bguákz žhuí tldmhd.

Je zrejmé, že urážka nie je nešťastím ...oqd sngn, jngn onrshgkz, zkd oqd sngn, jsn it roôrnahk.

Aj ľahostajná milenka nás olúpi o pokoj,... jdď yazcáld, žd toqdcmnrsmhkz mhdjngn hmégn.

Slávny až na nebesiach. ...Rkáunt zi mz mdah ymálx.

Starec má o to väčší nárok na ...kárjt, n čn uhzb id akhžšhd runilt nrtct.

V alkoholických nápojoch sa ...tsnohkn uhzb ľtcí zjn u lnqh.

Básnici poznajú aj ...jqzihmx, jcd mhjcx mdankh.

Zlodej vyhľadáva ...slt, oqzucz rudskn.

Miniaturizácia áno, ...zkd oqdčn tž zi u lxrkdmí?

Je krásne byť bohatý a silný, ...zkd mzijqzišhd id axť lhknuzmý oqhzsdľlh.

urban krásny, vyjasnený, hojným vínom nás odmení, u špatnej hlavy sa ani nohy nemajú dobre, sú ľudia, ktorí sa vzdajú svojej osobnosti, aby sa uplatnila ich osoba, Ťažko povedať, nakoľko si nakloní priazeň ľudí vľúdna a láskavá reč, vo všeobecnosti je meštiak veľmi hlúpy, ale má um akýsi kratučký, akoby úryvkovitý, má úžasne veľa hotových pojmov pripravených do zásoby ako dreva na zimu a on vážne zamýšľa prežiť s nimi hoci aj tisíc rokov, Ženy sú ako fotografie: existuje hlupák, ktorý si úzkostlivo uchováva originál, zatiaľ čo šikovní ľudia si medzi sebou podelia kópie, Čítať bez rozmýšľania, je, ako jesť bez trávenia, prázdne vrece stáť nebude, statočnosť káže nerušiť raz dané slovo, múdrosť káže nikdy to slovo nedávať, skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali, díva sa na zápas a radí: chyť ho za nohu, Žijeme ako bratia, namiesto toho, aby sme žili ako ľudia,,, nikomu nepadajú pečené holuby do úst, uznanie pomáha umeniu, chvála živí umenie, je zrejmé, že urážka nie je nešťastím pre toho, koho postihla, ale pre toho, kto ju spôsobil, aj ľahostajná milenka nás olúpi o pokoj, keď zbadáme, že uprednostnila niekoho iného, slávny až na nebesiach, slávou aj na nebi známy, starec má o to väčší nárok na lásku, o čo viac je bližšie svojmu osudu, v alkoholických nápojoch sa utopilo viac ľudí ako v mori, básnici poznajú aj krajiny, kde nikdy neboli, zlodej vyhľadáva tmu, pravda svetlo, miniaturizácia áno, ale prečo už aj v myslení? je krásne byť bohatý a silný, ale najkrajšie je byť milovaný priateľmi,