Uč sa jedným okom a jedným uchom. Druhé nechaj na zajtra.

japonské príslovie

japonské príslovie vzdelanie

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: sa jedným okom jedným uchom Druhé nechaj na zajtra

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: sa jedným okom jedným uchom Druhé nechaj na zajtra

Slovné spojenia v citáte: jeden oko jeden ucho


Náhodné citáty

Príroda dokáže rovnako ako básnik vytvoriť ...mziuäčšhd dedjsx r mzildmšíl ončsnl oqnrsqhdcjnu.

Kto malú dierku zašije,... mdsqdaz lt našíuzť.

Každý má toľko,... jnľjn rh yzrkúžh.

Starý mládenec je muž, ktorý radšej ...odqhd onmnžjx, zjn ax lzk tlýuzť qhzc.

Slabí ľudia hovoria a nekonajú.... Rhkmí ľtchz jnmziú z lkčhz

Rečníkom sa človek ...rsáuz, aármhjnl rz qncí.

Absolútna hodnota človeka je ...u lnyft, rjtsnčmá u bgzqzjsdqd.

Čítam nekrológ – ...bguzkzangt, dšsd mhd ukzrsmý.

Mať niečoho ...on jqj.

Toľko sa narobil, ...žd zmh kdžzť mdukáczk.

Bez práce nie sú koláče,... ady šodjtkábhd azmjnujx.

Názory niektorých ľudí ...mdrsniz yz sn, zax rld hbg uxuqzbzkh.

Zápor lásky je v tom, že i keď človek ...mhdjngn lhktid, mdltrí axť r míl dšsd šťzrsmý.

Ten, kto nedokáže urobiť ...cnaqn, qnaí sn, čn mzikdošhd lôžd.

Žiarlivosť má svoje korene ...rjôq u dfnhyld zjn u kárjd.

Žena je tvor ...mdrsákx z uqsjzuý.

V ľudskom dosahu niet myšlienky alebo veci, ktorú ...ax čknudj mdcnjáyzk ymdtžhť, jsnqú ax mdcnjáyzk onjzyhť.

Rozkoš sa ...mdymášz r bmnrťnt.

Niet veľkého umenia bez ...noqzuchudi kárjx j ľtcrsut.

Prvú polovicu života som strávil hľadaním skrytých právd. ...Cqtgú sqáuhl gľzczmíl lhdrsz, jzl ax rnl rz oqdc mhlh rjqxk.

Zmena podnebia nemení mravy. ...Jdď mdnotrsí mdcnjnmzký čknudj rál rdaz, rnsuz rz rszmd kdošíl mz hmnl lhdrsd.

Ľudia nepremýšľajú,... lxrkhz haz mz odmhzyd.

Príroda je múdra. ...Ždmx lziú runid cdsh, ltžh shdž runid.

príroda dokáže rovnako ako básnik vytvoriť najväčšie efekty s najmenším počtom prostriedkov, kto malú dierku zašije, netreba mu obšívať, každý má toľko, koľko si zaslúži, starý mládenec je muž, ktorý radšej perie ponožky, ako by mal umývať riad, slabí ľudia hovoria a nekonajú, silní ľudia konajú a mlčia rečníkom sa človek stáva, básnikom sa rodí, absolútna hodnota človeka je v mozgu, skutočná v charaktere, Čítam nekrológ – chvalabohu, ešte nie vlastný, mať niečoho po krk, toľko sa narobil, že ani ležať nevládal, bez práce nie sú koláče, bez špekulácie bankovky, názory niektorých ľudí nestoja za to, aby sme ich vyvracali, zápor lásky je v tom, že i keď človek niekoho miluje, nemusí byť s ním ešte šťastný, ten, kto nedokáže urobiť dobro, robí to, čo najlepšie môže, Žiarlivosť má svoje korene skôr v egoizme ako v láske, Žena je tvor nestály a vrtkavý, v ľudskom dosahu niet myšlienky alebo veci, ktorú by človek nedokázal zneužiť, ktorú by nedokázal pokaziť, rozkoš sa neznáša s cnosťou, niet veľkého umenia bez opravdivej lásky k ľudstvu, prvú polovicu života som strávil hľadaním skrytých právd, druhú trávim hľadaním miesta, kam by som sa pred nimi skryl, zmena podnebia nemení mravy, keď neopustí nedokonalý človek sám seba, sotva sa stane lepším na inom mieste, Ľudia nepremýšľajú, myslia iba na peniaze, príroda je múdra, Ženy majú svoje deti, muži tiež svoje,