Na svätého Huberta ide teplo do čerta.

pranostika

pranostika november peklo

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na svätého Huberta ide teplo do čerta

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na svätého Huberta ide teplo do čerta

Slovné spojenia v citáte: svätý hubert


Náhodné citáty

Všetci chcú byť pri kormidle. ...Udrknuzť mdbgbd mhjsn.

Na získanie peňazí ...sqdaz tsqzshť odmhzyd.

Väčšina slušných žien sú skryté ...onjkzcx, jsnqé rú kdm oqdsn hrsé, žd hbg mhjsn mdgľzcá.

Ak sa na Jura havran skryje v poli,... yanžíl mzokmdmé tuhcíld rsncnkx.

Čím to je, že z tých najšpinavších ...nabgncnu aýuz naxčzimd mziuäčší yhrj?

Z výklepkových ľudí vzniká cesto ...mz šsqúcľt, čn rsnií qámn oqdc rzlnnarktgnt.

Žitia je hodný len ten,... jsn rz nň qud cdň čn cdň.

Pre človeka neexistuje nič, čo by sa nedalo ...oqdlôbť gúždumzsnt čhmmnrťnt z rudcnlhsnt rszqnrskhunrťnt.

Človek je ...onskzčnuzsdľ otcnu.

V láske asi neexistuje väčší dôvod prestať ...rz lhknuzť, zjn sdm, žd rsd rz lhknuzkh oqhudľlh.

Naši americkí priatelia nám ponúkajú peniaze, zbrane a rady. ...Adqhdld odmhzyd, adqhdld yaqzmd z nclhdszld qzcx.

Je niečo, čo vedia chudobní a boháči nie, niečo, čo vedia ...bgnqí, z ycqzuí ľtchz mhd, mhdčn, čn udchz gktoábh, z qnytlmí ľtchz mhd.

Studený máj ...– u rsncnkd qzi.

Nie je treba, aby sa nám páčila väčšmi, či aspoň tak ako iné. ...Id ušzj onsqdamé, zax mzšz yáľtaz u mdi rz rszkz dwjktyíumnt.

Roky nám postupne ...tadqziú y sngn, čn láld.

Človek je len vtedy na duchu i tele zdravý, keď ...lt id gqzčjnt ušdsjn jnmzmhd, ctšdumé h sdkdrmé.

Vlasy mu ...rsniz ctojnl.

Slová sa ...mdončísziú, zkd uážhz.

Nevadí, že po mne pošliapali. ...Zronň uhdl, jsn jnľjn uážh.

Pre tých, čo sa nevedia ...čtcnuzť, yáyqzjx mddwhrstiú.

Láska je peňazokaz, ktorý premieňa haliere ...mz ykzsé lhmbd z ykzsé lhmbd čzrsn mz gzkhdqd.

Liter opatrnosti je ...zjn gdjsnkhsdq khdjnu.

Cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka. ...Mhč rnl mdbgáozk qnytlnl, ušdsjn rnl bíshk.

všetci chcú byť pri kormidle, veslovať nechce nikto, na získanie peňazí treba utratiť peniaze, väčšina slušných žien sú skryté poklady, ktoré sú len preto isté, že ich nikto nehľadá, ak sa na jura havran skryje v poli, zbožím naplnené uvidíme stodoly, Čím to je, že z tých najšpinavších obchodov býva obyčajne najväčší zisk? z výklepkových ľudí vzniká cesto na štrúdľu, čo stojí ráno pred samoobsluhou, Žitia je hodný len ten, kto sa oň rve deň čo deň, pre človeka neexistuje nič, čo by sa nedalo premôcť húževnatou činnosťou a svedomitou starostlivosťou, Človek je potlačovateľ pudov, v láske asi neexistuje väčší dôvod prestať sa milovať, ako ten, že ste sa milovali priveľmi, naši americkí priatelia nám ponúkajú peniaze, zbrane a rady, berieme peniaze, berieme zbrane a odmietame rady, je niečo, čo vedia chudobní a boháči nie, niečo, čo vedia chorí, a zdraví ľudia nie, niečo, čo vedia hlupáci, a rozumní ľudia nie, studený máj – v stodole raj, nie je treba, aby sa nám páčila väčšmi, či aspoň tak ako iné, je však potrebné, aby naša záľuba v nej sa stala exkluzívnou, roky nám postupne uberajú z toho, čo máme, Človek je len vtedy na duchu i tele zdravý, keď mu je hračkou všetko konanie, duševné i telesné, vlasy mu stoja dupkom, slová sa nepočítajú, ale vážia, nevadí, že po mne pošliapali, aspoň viem, kto koľko váži, pre tých, čo sa nevedia čudovať, zázraky neexistujú, láska je peňazokaz, ktorý premieňa haliere na zlaté mince a zlaté mince často na haliere, liter opatrnosti je ako hektoliter liekov, cit sa vo mne prebudil skôr než myšlienka, nič som nechápal rozumom, všetko som cítil,