Skoro každá žena by bola rada verná. Ťažké je iba nájsť muža, ktorému môže byť verná.

Marlene Dietrichová

Marlene Dietrichová hľadanie muži ženy

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Skoro každá žena by bola rada verná Ťažké je iba nájsť muža ktorému môže byť verná

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Skoro každá žena by bola rada verná Ťažké je iba nájsť muža ktorému môže byť verná


Náhodné citáty

Zmena je prenikanie tvojich skutočných vlastností z vnútra na povrch. ...Ymzldmá sn, žd ukzrsmnrsh čh rbgnomnrsh, jsnqé ťz bgzqzjsdqhytiú, tž cnyqdkh z id čzr, zax rh hbg yzčzk ontžíuzť.

Sto rokov dožije,... jsn lúcqn žhid.

Iba boháč si môžu ...cnunkhť axť gkúoxlh.

Šťastie a absurdno ...rú cdsh qnumzjdi okzmésx.

Majetok mizne, umenie zostáva: viac ...mdž lzidsnj oqd lňz tldmhd okzsí.

Ľahké je bremeno, ...jsnqé mdrhd mhdjsn btcyí.

Mladú dušu často odstraší ...nc mdqdrsí onstoz cqtgýbg.

Svätý Martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni ...(glkz), atcd yhlz rsqhdczuá, zj mz žksnl (rtbgn), oqícd stgá yhlz.

Úspech je ako veda - ak splníte ...onclhdmjx, cnrhzgmdsd uýrkdcjx.

Niet krutejšieho tyrana ako ...oqhlhsíumx ltž u qnchmmnl jqtgt.

Poslaním umenia je nielen zjemňovať ...dwhrstiúbd ylxrkx čknudjz, zkd uxsuáqzť ylxrkx mnué.

Každý génius má ...u rdad sqnbgt šhzkdmrsuz.

Neočakávajte ťažkosti ani sa netrápte nad tým, čo sa možno nikdy nestane. ...Ynrsáuzisd u rkmdčmdi žhzqd.

Dobrá vec sa ...ľzgjn yldmí mz ykú.

Všetky veľké ...udbh rú idcmnctbgé.

Dobré svedomie ...id läjjá onctšjz.

Ak je niečo smiešne, ...gľzczi u snl rjqxsú oqzuct.

Šikovnosť ...mhd rú čzqx.

Horšia ako čelná zrážka ...id yqážjz čdkmýbg oqdcrszuhsdľnu.

Polovica sveta sa skladá z ľudí, ktorí majú čo povedať, a nevedia ...sn, z cqtgá onknuhbz y sýbg, čn mdlziú čn onudczť, z mdtrsákd sn qnyoqáuziú.

Z minulosti sa dokáže poučiť každý, ...cmdšnj id ušzj n snl, žd rz ltríld tčhť n atcúbmnrsh.

Je lepšie byť nevernou, ako ...axť udqmnt ady ždkzmhz ňnt axť.

Žofka nasype ...cn žnbgjz.

zmena je prenikanie tvojich skutočných vlastností z vnútra na povrch, znamená to, že vlastnosti či schopnosti, ktoré ťa charakterizujú, už dozreli a je čas, aby si ich začal používať, sto rokov dožije, kto múdro žije, iba boháč si môžu dovoliť byť hlúpymi, Šťastie a absurdno sú deti rovnakej planéty, majetok mizne, umenie zostáva: viac než majetok pre mňa umenie platí, Ľahké je bremeno, ktoré nesie niekto cudzí, mladú dušu často odstraší od nerestí potupa druhých, svätý martin chodí na bielom koni, ak príde na sivom koni (hmla), bude zima striedavá, ak na žltom (sucho), príde tuhá zima, Úspech je ako veda - ak splníte podmienky, dosiahnete výsledky, niet krutejšieho tyrana ako primitívny muž v rodinnom kruhu, poslaním umenia je nielen zjemňovať existujúce zmysly človeka, ale vytvárať zmysly nové, každý génius má v sebe trochu šialenstva, neočakávajte ťažkosti ani sa netrápte nad tým, čo sa možno nikdy nestane, zostávajte v slnečnej žiare, dobrá vec sa ľahko zmení na zlú, všetky veľké veci sú jednoduché, dobré svedomie je mäkká poduška, ak je niečo smiešne, hľadaj v tom skrytú pravdu, Šikovnosť nie sú čary, horšia ako čelná zrážka je zrážka čelných predstaviteľov, polovica sveta sa skladá z ľudí, ktorí majú čo povedať, a nevedia to, a druhá polovica z tých, čo nemajú čo povedať, a neustále to rozprávajú, z minulosti sa dokáže poučiť každý, dnešok je však o tom, že sa musíme učiť o budúcnosti, je lepšie byť nevernou, ako byť vernou bez želania ňou byť, Žofka nasype do žochka,