Milovať znamená zabudnúť na seba a priblížiť sa k druhým.

Michel Quoist

Michel Quoist láska

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Milovať znamená zabudnúť na seba priblížiť sa druhým

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Milovať znamená zabudnúť na seba priblížiť sa druhým


Náhodné citáty

Prišiel na ...orz lqáy.

Každý Francúz chce mať aspoň dve privilégiá. ...Sýl uxizcqtid runit kárjt j qnumnrsh.

Ži teraz a urob ...ušdsjn, čn tqnahť bgbdš.

Kto najviac vykrikuje,... sdm lá oqzuct.

Robotnícka trieda v revolúcii nemôže nič stratiť. ...Kdm zž runid njnux, zkd yírjzť lôžd bdký ruds.

Každé bezprávie nemožno ...mzoqzuhť, zkd jzžcé oqáun lnžmn onjzyhť.

Defekt dostaneš na ...mziuhzb uychzkdmnl lhdrsd nc cnlt.

Tomu sa vodí, ...cnaqd, jsn lá.

Múdrosť očisťuje,... ľtcrjnrť onrhkňtid.

Sivý svätý ...Iám udšsí cnaqý qnj.

Ľudia, ktorí nevedia starnúť, sú ...uäčšhmnt sí, čn u lkzcnrsh mdudcdkh axť lkzcí.

Dobrý panovník ba sa nemal ponáhľať s ...sqdrsnl, zkd ncldmt ax lzk cáuzť čn mziqýbgkdišhd.

Manželka je prirodzeným ...mdoqhzsdľnl jzžcégn ltžz.

Ženy sa neboja staroby. ...Aniz rz kdm máynqnu ltžnu mz rszqé ždmx.

S rozumným môžeš hoci kamene ...qnyaíizť, r gktoájnl mdlôždš zmh jzšt idrť.

Do sŕdc mužov sa láska vkráda ...bdy nčí, cn rŕcb žhdm bdy tší.

Pijatika skracuje život. ...Zkd yzsn oqdckžtid udčdqx.

Keď január nie je pod snehom,... adcz onkhzl, kújzl z uqbgnl.

Pre nového priateľa ...mdmdbgzi rszqégn.

Nedôvera osekáva ...rsqnl kárjx.

Nesmrteľnosť. ...Uäčšht djnknfhbjú jzszrsqnet rh mdlnžmn oqdcrszuhť.

Je múdrejšie, ak mladí ľudia, vstupujúc do života, sú hanbliví ...zkdan oqhgkúokh, rbgnomnrť z rdazudcnlhd ax lngkh uxydqzť zjn adynčhunrť.

Súcit boháčov je ...jqtsdiší zjn hbg adybhsmnrť.

prišiel na psa mráz, každý francúz chce mať aspoň dve privilégiá, tým vyjadruje svoju lásku k rovnosti, Ži teraz a urob všetko, čo urobiť chceš, kto najviac vykrikuje, ten má pravdu, robotnícka trieda v revolúcii nemôže nič stratiť, len až svoje okovy, ale získať môže celý svet, každé bezprávie nemožno napraviť, ale každé právo možno pokaziť, defekt dostaneš na najviac vzdialenom mieste od domu, tomu sa vodí, dobre, kto má, múdrosť očisťuje, ľudskosť posilňuje, sivý svätý ján veští dobrý rok, Ľudia, ktorí nevedia starnúť, sú väčšinou tí, čo v mladosti nevedeli byť mladí, dobrý panovník ba sa nemal ponáhľať s trestom, ale odmenu by mal dávať čo najrýchlejšie, manželka je prirodzeným nepriateľom každého muža, Ženy sa neboja staroby, boja sa len názorov mužov na staré ženy, s rozumným môžeš hoci kamene rozbíjať, s hlupákom nemôžeš ani kašu jesť, do sŕdc mužov sa láska vkráda cez očí, do sŕdc žien cez uší, pijatika skracuje život, ale zato predlžuje večery, keď január nie je pod snehom, beda poliam, lúkam a vrchom, pre nového priateľa nenechaj starého, nedôvera osekáva strom lásky, nesmrteľnosť, väčšiu ekologickú katastrofu si nemožno predstaviť, je múdrejšie, ak mladí ľudia, vstupujúc do života, sú hanbliví alebo prihlúpli, schopnosť a sebavedomie by mohli vyzerať ako bezočivosť, súcit boháčov je krutejší ako ich bezcitnosť,