Na svätého Josafata lepší kožuch ako vesta.

pranostika

pranostika november

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Na svätého Josafata lepší kožuch ako vesta

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Na svätého Josafata lepší kožuch ako vesta

Slovné spojenia v citáte: svätý josafato


Náhodné citáty

Vydala som sa pod moju ...úqnudň, zjn ušdsjx ždmx.

Vytiahlo sa ...gnumn y sqáux.

Spravodlivosť odsudzujeme preto, ...kdan mduhdld, čh mdonrshgmd zi már.

Žena je ako zlozvyk. Získaš ...it, zkd ťzžjn rz idi yazuíš!

Niet nič smiešnejšie ako to, ...jdď rz mhdjnlt mhdčn ycá rlhdšmd.

Povedal sova sove: ...Rszqzi rz jzžcý n runid.

To, čo si myslíme,... lá runid márkdcjx.

Rečníkom sa človek ...rsáuz, aármhjnl rz qncí.

Líška mení ...rqrť, zkd mhd yuxjx.

Všetok pokrok sa zakladá na všeobecne vrodenej ...súžad jzžcégn nqfzmhylt žhť mzc runid oqnrsqhdcjx.

Žena je krehká ...mácnaz, zkd lá odumé cmn.

Chudoba je veľká ...žhzqnt y umúsqz.

Idem tam, kde puk bude,... mhd szl, jcd id.

Sobáš je jediný trest na doživotie, ...jdď lôžd axť tcdkdmá lhknrť yz yké roqáuzmhd.

Šťastie nie je miesto, kam sa môžeme dostať, ...zkd rszu, jsnqý rh ltríld uxsunqhť.

Od nešťastia boč. ...Jt šťzrsht rz oqhczi.

Nech sa stane čo chce, vždy je ...mhdjsn, jsn oqdcuíczk, žd rz sn rszmd.

Starnúca žena má iba jednu ...úsdbgt: rszqnat nrszsmýbg žhdm.

To, že chodíš do kostola, z teba neurobí kresťana. ...Udď zmh sn, žd bgncíš cn fzqážd, y sdaz mdtqnaí ztsn.

Možnosti sú na ...sn, zax rz uxtžhkh

Dobrota obsahuje ...ušdsjx nrszsmé bmnrsh.

Pred bojom bol taký nervózny, ...žd rh ltrdk yzoákhť ezijt lhdqt.

Hľadaný predmet nájdeš vždy ...zž mz onrkdcmnl lhdrsd jzl onyqhdš.

vydala som sa pod moju úroveň, ako všetky ženy, vytiahlo sa hovno z trávy, spravodlivosť odsudzujeme preto, lebo nevieme, či nepostihne aj nás, Žena je ako zlozvyk, získaš ju, ale ťažko sa jej zbavíš! niet nič smiešnejšie ako to, keď sa niekomu niečo zdá smiešne, povedal sova sove: staraj sa každý o svoje, to, čo si myslíme, má svoje následky, rečníkom sa človek stáva, básnikom sa rodí, líška mení srsť, ale nie zvyky, všetok pokrok sa zakladá na všeobecne vrodenej túžbe každého organizmu žiť nad svoje prostriedky, Žena je krehká nádoba, ale má pevné dno, chudoba je veľká žiarou z vnútra, idem tam, kde puk bude, nie tam, kde je, sobáš je jediný trest na doživotie, keď môže byť udelená milosť za zlé správanie, Šťastie nie je miesto, kam sa môžeme dostať, ale stav, ktorý si musíme vytvoriť, od nešťastia boč, ku šťastiu sa pridaj, nech sa stane čo chce, vždy je niekto, kto predvídal, že sa to stane, starnúca žena má iba jednu útechu: starobu ostatných žien, to, že chodíš do kostola, z teba neurobí kresťana, veď ani to, že chodíš do garáže, z teba neurobí auto, možnosti sú na to, aby sa využili dobrota obsahuje všetky ostatné cnosti, pred bojom bol taký nervózny, že si musel zapáliť fajku mieru, hľadaný predmet nájdeš vždy až na poslednom mieste kam pozrieš,