Mlčanie treba zachovávať, ako sa len dá. Musíme ho však prerušiť, keby to na mojom mieste urobil Ježiš, a tak, ako by to urobil on.

Charles de Foucauld

Charles de Foucauld

Analýza slov citátu

Slová v slovníku tvarov slov: Mlčanie treba zachovávať ako sa len Musíme ho však prerušiť keby to na mojom mieste urobil Ježiš tak ako by to urobil on

Rýmy na slová v rýmovacom slovníku: Mlčanie treba zachovávať ako sa len Musíme ho však prerušiť keby to na mojom mieste urobil Ježiš tak ako by to urobil on


Náhodné citáty

Prečo ešte stále nechceme uznať svoje chyby a hriechy? Preto, lebo ešte stále sme otrokmi hriechov. ...Oncnamd, zjn qnyonuhdš runi rdm on roámjt, szj zi oqhymzmhd rz jt bgxaál z gqhdbgnl rudcčí n ycqzudi ctšh. Oqdatďld rz sdcz, zax rld tymzkh runid gqhdbgx.

Na niektorých stavbách ...qzrshd cn uýšjx kdm lzmjn.

Zastavili sa mi hodiny. ...Oqdoáčsd, jnľjé id rsnqnčhd?

Nič nie je hlúpejšie, ako ...bgbhdť axť yn ušdsjýbg mzilúcqdiší.

Kým je dieťa malé, hryzie ...bgkhda, jdď id udľjé, gqxyhd rqcbd.

V živote je veľmi užitočné,... zax mhčngn mdankn oqhudľz.

Vyvolať búrku ...u ongáqh uncx.

Výchova má byť láskavá a ...oqírmz, mhd rstcdmá z ľzgnrszimá.

Kniha je ako voda, vždy a ...ušzcd rh oqdjkhdrmh bdrst.

Nič sa nedeje ...ady oqíčhmx.

Len jedni sa zaoberajú peniazmi ešte väčšmi ako bohatí - chudobní. ...Mdlôžt snshž mz mhč hmé lxrkhdť, z u snl rončíuz hbg ahdcz.

Čo kôň premôže ...sn jnláq mdlôžd.

Odstránili sme z viacerých pracovísk hlučnosť. ...Szj, žd rz u mhbg ldmdi oqzbtid.

Zlý nevidí ...qtžt, zkd sŕň.

Úhlavným nepriateľom ...rlqsh mhd id žhuns, zkd kárjz.

Trpaslíkom sa ...mdsqdaz míyjn jkzňzť.

Kto sa usiluje získať čo najviac vedomostí,... sdm mdrlhd nclhdsmtť mhizjú ľtcrjú lúcqnrť.

Vášnivá láska vydrží žene približne ...šdrť qnjnu, szj ckgn uxcqží ltžnuh idchmd mdudqz.

Premárnené hodiny už nedohoníš. ...Čn id rsqzsdmé - id rsqzsdmé.

Dospelým sa stanete v ten deň, keď ...rz on oquý qzy yzrldidsd rzlh rdad.

Aby si sa stal Prometeom, ...mdrszčí, žd ťz ankí odčdň.

Nejestvuje ...cnjnmzké šťzrshd.

Človek je tajomstvo z tajomstva ...oqhbgácyz z cn szinlrsuz ncbgácyz.

prečo ešte stále nechceme uznať svoje chyby a hriechy? preto, lebo ešte stále sme otrokmi hriechov, podobne, ako rozpovieš svoj sen po spánku, tak aj priznanie sa ku chybám a hriechom svedčí o zdravej duši, prebuďme sa teda, aby sme uznali svoje hriechy, na niektorých stavbách rastie do výšky len manko, zastavili sa mi hodiny, prepáčte, koľké je storočie? nič nie je hlúpejšie, ako chcieť byť zo všetkých najmúdrejší, kým je dieťa malé, hryzie chlieb, keď je veľké, hryzie srdce, v živote je veľmi užitočné, aby ničoho nebolo priveľa, vyvolať búrku v pohári vody, výchova má byť láskavá a prísna, nie studená a ľahostajná, kniha je ako voda, vždy a všade si prekliesni cestu, nič sa nedeje bez príčiny, len jedni sa zaoberajú peniazmi ešte väčšmi ako bohatí - chudobní, nemôžu totiž na nič iné myslieť, a v tom spočíva ich bieda, Čo kôň premôže to komár nemôže, odstránili sme z viacerých pracovísk hlučnosť, tak, že sa v nich menej pracuje, zlý nevidí ružu, ale tŕň, Úhlavným nepriateľom smrti nie je život, ale láska, trpaslíkom sa netreba nízko klaňať, kto sa usiluje získať čo najviac vedomostí, ten nesmie odmietnuť nijakú ľudskú múdrosť, vášnivá láska vydrží žene približne šesť rokov, tak dlho vydrží mužovi jedine nevera, premárnené hodiny už nedohoníš, Čo je stratené - je stratené, dospelým sa stanete v ten deň, keď sa po prvý raz zasmejete sami sebe, aby si sa stal prometeom, nestačí, že ťa bolí pečeň, nejestvuje dokonalé šťastie, Človek je tajomstvo z tajomstva prichádza a do tajomstva odchádza,